Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP PPR 19. výzva SC 4.1 – Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let

shutterstock_99252086.jpg
Share Button
Účelem vyhlášené výzvy je rozšířit potenciál zaměstnanosti rodičů s malými dětmi, navýšit kapacitu cenově dostupných zařízení péče o děti do zahájení povinné školní docházky a zajištění rovného přístupu ke vzdělávání. Celková alokace výzvy činí 340 mil. Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 13. 6. 2016 do 22. 9. 2016 do 16.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Vymezení oprávněných žadatelů se liší dle jednotlivých skupin aktivit, ale obecně platí, že oprávněným žadatelem může být pouze právnická osoba, která má vlastní identifikační číslo.
 • V rámci jednotlivých skupin aktivit mohu být žadateli tyto subjekty: Hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, mateřské a základní školy se sídlem v hl. m. Praze, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, nestátní neziskové organizace, veřejné vysoké školy.

Typy podporovaných projektů:

 • Skupina aktivit A – Vytvoření nových míst ve stávajících zařízeních a budování nových zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let v denním režimu.
 • Skupina aktivit B – Podpora vzniku nových forem alternativní nerodičovské předškolní péče (včetně dětí do 3 let).
 • Skupina aktivit C – Vytvoření nových tříd ve stávajících objektech mateřských škol za cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání dětí zpravidla od 3 let.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků činí 340 mil. Kč.
 • Skupina A – celková alokace činí 60 mil. Kč, minimální výše dotace je 3 mil. Kč, maximální výše dotace je 40 mil. Kč.
 • Skupina B – celková alokace činí 130 mil. Kč, minimální výše dotace je 500 tis. Kč, maximální výše dotace je 6 mil. Kč.
 • Skupina C – celková alokace činí 150 mil. Kč, minimální výše dotace je 1 mil. Kč, maximální výše dotace je 20 mil. Kč.
 • Financování formou ex-ante.

Specifika a omezení:

 • Žádost o podporu může být předložena pouze v rámci jedné skupiny aktivit. Kombinace několika skupin aktivit v  jedné žádosti o podporu není možná.
 • Realizace projektu musí probíhat výhradně na území Hlavního města Prahy a pro cílovou skupinu, která splňuje podmínky územní způsobilosti uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>