Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP PPR Výzva č. 36 – Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II

shutterstock_99252086.jpg
Share Button
Účelem vyhlášené výzvy je rozšířit potenciál zaměstnanosti rodičů s malými dětmi, navýšit kapacitu cenově dostupných zařízení péče o děti do zahájení povinné školní docházky a zajištění rovného přístupu ke vzdělávání. Celková alokace výzvy činí 130 mil. Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 27. 11. 2017 do 28. 6. 2018, 16:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Hlavní město Praha.
 • Městské části hl. m. Prahy.
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Mateřské a základní školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy.
 • Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Vytvoření nových míst ve stávajících zařízeních a budování nových zařízení pro poskytování péče o děti v denním režimu dle zákona o dětské skupině č. 247/2014 Sb.
 • Vytvoření nových tříd ve stávajících mateřských školách s cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání dětí zpravidla od 3 let.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků činí 130 mil. Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 40 000 000 Kč.
 • Forma financování: ex-ante.

Specifika a omezení:

 • Žádosti o podporu navýšení kapacit mateřských škol (aktivita 4.1.2) musí být v souladu s Místním akčním plánem (MAP) či Krajským akčním plánem vzdělávání (KAP), respektive se Strategickým rámcem MAP či KAP.
 • Realizace projektu musí probíhat výhradně na území Hlavního města Prahy a pro cílovou skupinu, která splňuje podmínky územní způsobilosti uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>