Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP Technická pomoc – Výzva č.2 Jednotný monitorovací systém

shutterstock_151950830.jpg
Share Button

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na zabezpečení jednotného monitorovacího systému na základě vysoké elektronizace dat.

 Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí od 14. 9. 2015 do 30. 9. 2023.

  Příjemce podpory:

 • Ústřední orgány zajišťující institucionální koordinaci a řízení DoP v ČR.
 • Centrum pro regionální rozvoj České republiky.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí.

 Typy podporovaných projektů:

 •  Zajištění provozu, správy a potřebného rozvoje všech částí MS pro programové období 2007-2013 z pohledu udržitelnosti a přístupnosti implementační struktury pro účely kontrol, auditů a vyhodnocování intervencí.
 • Pořizování HW a SW komponent (SSW licence) a souvisejících služeb a podpor pro provoz monitorovacího systému pro období 2014–2020 jako celku.
 • Provoz, správa a rozvoj aplikace monitorovacího systému pro období 2014–2020 jako celku včetně úprav dle požadavků jednotlivých ŘO OP, MMR-NOK a EK.
 • Provoz, správa, rozvoj a obnova HW a SSW prostředí všech lokalit záložního pracoviště.
 • Zajištění ostatních IT služeb v souvislosti s provozem a rozvojem monitorovacího systému pro období 2014–2020 (např. systémové integrace, národního datového centra, bezpečnostního dohledu, konektivity, certifikací apod.).
 • Rozvoj monitorovacího systému – vyhodnocování efektivnosti realizace pomoci – optimalizační nástroje (statistické predikce, business inteligence, datové sklady apod.). Rozvoj, provoz a správa DWH a manažerského informačního systému (dále jen „MIS“). Pořizování moderního technického a aplikačního vybavení pro účely efektivní implementace..
 • Nastavení, provoz a rozvoj technického rozhraní s databází EK – SFC2014+ a se všemi externími systémy, které budou využívány pro implementaci.
 • Rozvoj, provoz a správa podpůrných IS užívaných v prostředí implementační struktury jako nástroje implementace (VIOLA, ISAO).
 • Provoz a správa IS ESF vč. vývoje specifik.
 • Zajištění systémů monitorování VZ spolufinancovaných z ESIF.
 • Odborné poradenství (technické, právní, metodické, znalecké posudky, certifikace apod.) v souvislosti s provozem a rozvojem monitorovacího systému pro období 2014–2020. Základní a průběžná školení k monitorovacímu systému pro celou implementační strukturu.
 • Odborné vzdělávání pracovníků příjemce související s budováním, provozem a rozvojem monitorovacího systému pro období 2014–2020, dalších informačních 3 systémů zajišťujících potřeby programového období 2014–2020 včetně navazujících certifikačních zkoušek.
 • Zajištění odborných seminářů a konzultací v souvislosti s provozem a rozvojem monitorovacího systému pro období 2014–2020.

Forma a výše podpory:

 • Finanční alokace výzvy : 1 941 176 000 Kč (EU+SR).
 • Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena.
 • Míra podpory 100 % (85 % Kohezní fond, 15 % státní rozpočet).
 • Žádost se podává pouze elektronicky a pouze prostřednictvím IS KP14+.

  Specifika a omezení:

 • Maximální délka projektu 36 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31.12. 2023.
 • Místo realizace: celá ČR včetně hlavního města Prahy.

 Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj:

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>