Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP VVV Výzva č. 02_15_006 Teaming

výzkum 3
Share Button

Cílem výzvy je podpořit významný upgrade stávajících výzkumných center v ČR postavených na partnerství se zahraniční vědeckou institucí v souladu se zaměřením výzvy Teaming z Horizontu 2020. Tato výzva podpoří infrastrukturní investice a vybavení projektů úspěšných ve výzvě Teaming z Horizontu 2020, v případě nedostatku financí pro kvalitní projekty ve výzvě z Horizontu 2020 podpoří i další aktivity na implementaci upgradu výzkumných center.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o poskytnutí příspěvku se podávají od 26. 10. 2015 do 31. 10. 2016, 23:59 hod. nebo do vyčerpání alokace.

Příjemce podpory:

 • Oprávnění žadatelé jsou subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle bodu ee) odst. 15 Sdělení Komise (EU) Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), které podaly projekt do výzvy WIDESPREAD-2014-1 TEAMING a byly uvedeny jako „Coordinator in country“.

Typy podporovaných projektů:

 •  Dobudování, modernizace a upgrade infrastruktury.
 •  Aktivity pro implementaci modernizace center excelence zvyšující jejich vědecké schopnosti.
 •  Řízení projektu.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy je 2 600 000 000 Kč.
 • Výše první zálohové platby je maximálně 20 % celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 50 000 000 Kč.
 • Maximální výše způsobilých výdajů je 1 350 000 000 Kč.
 • Minimální výše spolufinancování je pro žadatele 5 %.
 • Maximální výše spolufinancování je pro žadatele 15 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2022.
 • Minimální délka projektu je 14 měsíců.
 • Maximální délka projektu je 79 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>