Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP VVV Výzva č. 02_16_014 Budování expertních kapacit – transfer technologií

shutterstock_153270134.jpg
Share Button

Ministerstvo školství vyhlašuje výzvu na podporu rozvoje vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj. Podpořeny budou projekty zaměřující se na zvýšení kvality vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin. Podpora by měla například přispět ke zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dataci lze podávat do 17. 3. 2016 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace;
 • veřejné vysoké školy, výzkumné organizace;
 • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost;
 • ostatní subjekty.

Typy podporovaných projektů:

 • Povinné aktivity – vzdělávání pracovníků týmu transferu technologií (TT); procesní nastavení transferu technologií v instituci; řízení projektu .
 • Volitelné aktivity – vytvoření a rozvoj propagačních aktivit center transferu technologií (CTT) směrem k výzkumným pracovníkům popřípadě studentům, včetně jejich zapojení do procesů a činností CTT; rozvoj technologického skautingu; konzultantské poradenství; vytvoření alternativních zdrojů financování TT; rozvoj informačního systému pro TT; partnerství CTT s mezinárodně uznávanými CTT v daném oboru včetně spolupráce s výzkumnými organizacemi; rozvíjení partnerství CTT s relevantními partnery z aplikační sféry pomocí aktivní účasti na veletrzích, výstavách a jiných událostí včetně marketingových kampaní.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem poskytnutý pro tuto výzvu činí 450 000 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 5 000 000 Kč .
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 40 000 000 Kč.
 • Výše 1. zálohové platby činí maximálně 25 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí mít sídlo na území České republiky.
 • Jeden žadatel může podat pouze jednu žádost o podporu do této výzvy.
 • Žádost musí být opatřena elektronickým podpisem.
 • Podpora je poskytována formou dotace, v případě, že oprávněným žadatelem je organizační složka státu, je podpora poskytovaná formou přímého přidělení finančních prostředků.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>