Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP VVV Výzva č. 02_16_016 ERDF výzva pro vysoké školy

shutterstock_112697752.jpg
Share Button

Účelem této výzvy je doplňková investiční podpora intervencí ESF, podpora a návaznost na projekty financované z minulého programového období prostřednictvím investic do infrastruktury a investičně náročného vybavení. Sběr žádostí probíhá do 31. 8. 2016.

Příjem žádostí:

 • Od 5. 2. 2016 do 31. 8. 2016 do 14 hod.

Příjemci podpory:

 • Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů:
  • veřejné vysoké školy,
  • státní vysoké školy (organizační složky státu),
  • soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, vykonávající veřejně prospěšnou činnost – soukromé vysoké školy (o.p.s.),
  • ostatní subjekty – soukromé vysoké školy (a.s., s.r.o.).

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy je 10 mld. Kč.
 • Minimální výše způsobilých výdajů projektu je stanovena na 1,5 mil. Kč, maximální na 1,2 mld. Kč (v případě podpory v režimu de minimis max. 200 000 EUR).
 • Výše 1. zálohové platby činí maximálně 20 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zkvalitněné vzdělávací infrastruktury ne vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol.
  • Řízení projektu.
  • Infrastrukturní zajištění výuky – stavby, dobudování, upgrade, prostory pro praktickou výuku, prostory pro bakalářské a magisterské studijní obory, modernizace učeben a laboratoří, přístrojové a materiálové vybavení pro výuku.
  • Zpřístupněné vysokoškolského prostředí – úprava prostor a pořízení vybavení, odstraňování bariér, modernizace SW a HW vybavení aj.

Specifika a omezení:

 • Maximální délka trvání projektu: 72 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2022.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>