Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP ŽP – 38. výzva, PO 1, SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

shutterstock_133102388.jpg
Share Button

Podpora je zaměřena na dosažení dobrého stavu vod, který je popsán chemickým a ekologickým stavem či potenciálem.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí od 17. 10. 2016 (9:00) do 19. 1. 2017 (20:00).
 • Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím IS KP14+.

Příjemce podpory:

 • Obce a města.
 • Svazky obcí.
 • Městské části hl. m. Prahy.
 • Příspěvkové organizace.
 • Obchodní společnosti ovládané z více jak 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Typy podporovaných projektů:

 • Odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod) – je podporována zejména u vypouštění odpadních vod do vodárenských nádrží, nádrží koupacích vod a přítoků do těchto nádrží.
 • Dodávky a instalace technologie na dodatečné odstraňování (srážení) fosforu na stávajících čistírnách odpadních vod plnících limity platného povolení k vypouštění odpadních vod, přičemž u čistíren odpadních vod nad 10 000 EO pouze technologie oddílného srážení fosforu s následnou separací sraženiny, se zaručenou odtokovou koncentrací celkového fosforu pod 0,5 mg/l.
 • Realizace záchytných nádrží na jednotné kanalizaci.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace: 100 000 000 Kč.
 • Výzva se vztahuje na individuální projekty.
 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 50 000 Kč.
 • Výše podpory je 85 % způsobilých výdajů po odečtení příjmů projektů. Příjmy projektu budou odečteny jednorázovou sazbou ve výši 25 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.
 • Žadatel musí být zároveň vlastníkem vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu. Zároveň musí být vlastníkem intenzifikovaných, upravovaných objektů (v případě svazků obcí žádajících o podporu na rekonstrukci/intenzifikaci vodohospodářské infrastruktury jednotlivých členských obcí lze výjimečně akceptovat jinou formu práva hospodaření infrastrukturou dotčenou projektem) a dále musí mít vyřešen majetkoprávní vztah k pozemku, který je dotčen realizací dané akce.
 • Cílovým územím je území celé ČR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>