Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora mládeže na krajské úrovni ve Zlínském kraji

shutterstock_75083293.jpg
Share Button

Cílem Programu je podpoření volnočasových aktivit dětí a mládeže ve věku od 6 do 26 let na území Zlínského kraje v oblasti vzdělávání, zdravého životního stylu, zájmu o aktivní účast na dění v jejich okolí. Celková alokace pro tuto výzvu je 550 427 Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 4. 5. 2018.

Příjemci podpory:

 • O dotaci můžou žádat pouze nestátní neziskové organizace (NNO) se sídlem ve Zlínském kraji, které mají ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží a patří k některému z níže uvedených typů:
  • spolkům, zřízeným podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • ústavům, zřízeným podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • obecně prospěšným společnostem, zřízeným podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných projektů:

 • Volnočasové aktivity dětí a mládeže ve Zlínském kraji.
 • Vzdělávání dětí a mládeže podporující mimo jiné vzájemnou toleranci a respekt.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 550 427 Kč.
 • Minimální výše podpory na jeden projekt je 10 000 Kč a maximální výše dotace je 70 000 Kč.
 • Maximální míra podpory činí 70 % z celkových způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může předložit v rámci této výzvy pouze jednu žádost.
 • Realizace projektu je na území celé České republiky.
 • Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu je stanoveno na 31. 10. 2018.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>