Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje

shutterstock_153412091.jpg
Share Button

Dotace je poskytována na projekty, které podporují obnovu a rozvoj venkovských oblastí a mikroregionů. Jedná se zejména o stavební obnovy (radnice, školy, hasičské zbrojnice atd.) a budování infrastruktury (mosty, silnice, lávky pro chodce). Nabízejí se investiční i neinvestiční dotace.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 24. 1. 2017 do 3. 2. 2017.

Příjemci dotací:

 • Dotační titul 1 – Obec do 3 000 obyvatel nebo svazek obcí na území Moravskoslezského kraje.
 • Dotační titul 2 – Svazek obcí tvořený obcemi v územním obvodu Moravskoslezského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační titul 1
  • Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace) a výstavba prvků venkovské zástavby, infrastruktury, občanské vybavenosti a dopravní infrastruktury: radnice, školy, kulturní a spolková zařízení, zdravotnická zařízení, sociální péče, obytné budovy, veřejná prostranství, hasičské zbrojnice, cyklo a pěší stezky, veřejné osvětlení, veřejný rozhlas.
  • Rekonstrukce a výstavba místních komunikací (konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, propustky, mostky, lávky pro chodce, odvodňovací zařízení, čekárny na zastávkách, chodníky, parkoviště).
 • Dotační titul 2
  • Projekty zaměřené na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova (pečovatelé, školy).

Forma a výše podpory:

 • Dotační titul 1 – přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 100 – 300 000 Kč.
 • Dotační titul 2 – přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí  50 – 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotace je určena pouze pro obce a svazky obcí v Moravskoslezském kraji.
 • Lze podat pouze jednu žádost.

Máte-li zájem o další informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>