Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji

images
Share Button

Dotace na výstavbu, rekonstrukci, opravy cyklostezek a související doplňkovou infrastrukturu, na značení cyklostezek a cyklotras a na projektovou dokumentaci mohou získat obce, města, městys a mikroregiony. Celková výše finančních prostředků na realizaci tohoto programu z rozpočtu Jihomoravského kraje je 13 000 000 Kč.

Příjem žádostí:

 • Od 15. 02. 2016 od 8:00 hod. do 05. 08. 2016 do 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obec/ městys/ město na území Jihomoravského kraje.
 • Mikroregiony (dobrovolné svazky obcí), jejichž převážná část území se nachází v Jihomoravském kraji.
 • Jiné právnické osoby se sídlem na území Jihomoravského kraje s výjimkou případů, kdy má být podpořen projekt, jehož součástí je budování systému půjčoven a úschoven kol ve vybraných železničních stanicích kraje – systém ČD bike (čl. 3.1 písm. g) Pravidel Programu).

Typy podporovaných projektů:

 • Plošné opravy povrchů stávajících cyklostezek, realizace nových povrchů cyklostezek.
 • Výstavba nových cyklostezek.
 • Budování doprovodné infrastruktury (informační tabule, odpočívadla, přístřešky, osvětlení apod.)
 • Podpora budování systému půjčoven a úschoven kol ve vybraných železničních stanicích kraje (systém ČD bike).
 • Realizace nových a opravy stávajících propustků a mostků v trasách budovaných cyklostezek a cyklotras – netýká se protipovodňových opatření (např. inundační hráze apod.).
 • Budování problematických úseků na Moravských vinařských stezkách, kde hrozí významné ohrožení bezpečnosti cyklistů.
 • Osazení nevyznačených cyklotras a cyklostezek dopravními značkami.
 • Obnova a optimalizace stávajícího značení.
 • Realizace ekonomicky úsporných opatření, vyznačení cyklistických pruhů na silnicích I., II. a III. třídy, pokud vedou městy či obcemi a šířka komunikace umožňuje jejich realizaci včetně doprovodného značení.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace finančních prostředků je 13 000 000 Kč.
 • Maximální dotace je ve výši 60 % celkových uznatelných nákladů v případě projektů, které si bude příjemce spolufinancovat pouze ze svých vlastních zdrojů.
 • Maximální dotace je ve výši 25 % uznatelných nákladů v případě projektů, které jsou spolufinancované z rozpočtu SFDI, fondů  EU nebo jiných (cizích) finančních prostředků v min. výši 50 %.
 • Maximální výše podpory na jednoho žadatele může dosáhnout až 2 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Místem realizace je Jihomoravský kraj.
 • Dotaci nelze použít na výstavbu, rekonstrukci a údržbu cyklotras, které vedou po silnicích I., II. a III. třídy.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>