Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji

Share Button

Dotace na výstavbu, rekonstrukci, opravy cyklostezek a související doplňkovou infrastrukturu, na značení cyklostezek a cyklotras a na projektovou dokumentaci mohou získat obce, města, městys a mikroregiony. Celková výše finančních prostředků na realizaci tohoto programu z rozpočtu Jihomoravského kraje je 15 500 000 Kč.

Příjem žádostí:

 • 1.kolo výzvy 14.02-28.02.2018, 2. kolo výzvy do 03.08.2018.

Příjemci podpory:

 • Obec/ městys/ město na území Jihomoravského kraje.
 • Dobrovolný svazek obcí, jehož převážná většina členských obcí se nachází v Jihomoravském kraji.
 • Místní akční skupina, jejíž převážná část území se nachází v Jihomoravském kraji.
 • Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451.
 • Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013.
 • Mendelova univerzita v Brně, IČ: 62156489.
 • České dráhy, a.s., IČ: 70994226.
 • Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234.
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390.
 • Jiné právnické osoby se sídlem na území Jihomoravského kraje, které splňují všechny uvedené podmínky:
  • byly registrovány v souladu s platnými právními předpisy,
  • mají ve vlastnictví, v dlouhodobém nájmu nebo jim svědčí jiný právní vztah ke komunikaci definované v čl. 2.2. dotačního programu.

Typy podporovaných projektů:

 • Plošné opravy povrchů stávajících cyklostezek, realizace nových povrchů cyklostezek.
 • Výstavba nových cyklostezek.
 • Budování doprovodné infrastruktury (informační tabule, odpočívadla, přístřešky, osvětlení apod.)
 • Podpora budování systému půjčoven a úschoven kol ve vybraných železničních stanicích kraje (systém ČD bike).
 • Realizace nových a opravy stávajících propustků a mostků v trasách budovaných cyklostezek a cyklotras – netýká se protipovodňových opatření (např. inundační hráze apod.).
 • Budování problematických úseků na Moravských vinařských stezkách, kde hrozí významné ohrožení bezpečnosti cyklistů.
 • Osazení nevyznačených cyklotras a cyklostezek dopravními značkami.
 • Obnova a optimalizace stávajícího značení.
 • Realizace ekonomicky úsporných opatření, vyznačení cyklistických pruhů na silnicích I., II. a III. třídy, pokud vedou městy či obcemi a šířka komunikace umožňuje jejich realizaci včetně doprovodného značení.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace finančních prostředků je 15 500 000 Kč.
 • Maximální dotace je ve výši 60 % celkových uznatelných nákladů v případě projektů, které si bude příjemce spolufinancovat pouze ze svých vlastních zdrojů.
 • Maximální dotace je ve výši 50 % uznatelných nákladů v případě projektů, které jsou spolufinancované z rozpočtu SFDI, fondů  EU nebo jiných (cizích) finančních prostředků.
 • Maximální výše podpory na jednoho žadatele může dosáhnout až 2 000 000 Kč.
 • Výdaje na projektovou dokumentaci lze zařadit mezi celkové uznatelné výdaje projektu maximálně ve výši 10 % uznatelných výdajů stavební (realizační) části projektu a současně maximálně do výše 300 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Místem realizace je Jihomoravský kraj.
 • Dotaci nelze použít na výstavbu, rekonstrukci a údržbu cyklotras, které vedou po silnicích I., II. a III. třídy.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>