Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora včelařství v Jihomoravském kraji

images (1)
Share Button

Dotace na podporu včelařů a včelařství za účelem zvýšení stavů včelstev, eliminace závažných onemocnění včelstev, zlepšení zdravotního a genetického stavu včelstev a podpora chovu včel jako významného odvětví zemědělství v Jihomoravském kraji.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 14. 02. 2019 od 8:00 hodin do 01. 03. 2019 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • V dotačním titulu 1 - Fyzické osoby – zájmový včelař, který dosáhl 18 let a vlastní nejvýše 40 včelstev.
 • V dotačním titulu 2 - Právnické osoby – provozující včelařský kroužek mládeže.
 • V dotačním titulu 3 – základní organizace Českého svazu včelařů a okresní organizace Českého svazu včelařů, z.s., která má sídlo na území Jihomoravského kraje, včelařské spolky se sídlem a místem působení na území Jihomoravského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační titul 1 – Podpora zájmového včelařství.
  • Uznatelnými náklady je výměna celých úlových sestav (sestavu tvoří jednotlivé položky, tj. zasíťované oddělitelné varroa dno, nástavky, mateří mřížka, rámky, krmítko a víko), popř. i jednotlivých položek sestav (bez jakéhokoliv dalšího příslušenství); (prokázaná likvidace starých úlových sestav, popř. jednotlivých položek sestav bez příslušenství).
 • Dotační titul 2 – Rozvoj volnočasových aktivit mládeže.
  • Uznatelnými náklady je nákup nových nástavkových úlů, nákup nových úlových sestav s oddělitelným dnem, nákup plemenného a chovného materiálu z registrovaných chovů,  nákup přístrojového a technického vybavení, nákup ochranného vybavení a pomůcek, nákup audiovizuální techniky, nákup výpočetní techniky, výdaje spojené se vzdělávacími akcemi pro děti v oblasti včelařství, výdaje spojené s účastí na soutěžích pro děti v oblasti včelařství (Zlatá včela), nákup propagačních a informačních materiálů,  nákup a výsadba včelařsky významných rostlin – bylin, keřů a stromů včetně údržby a následné péče o medonosnou zeleň (v areálu VKM u včelnice, případně na veřejné ploše po dohodě s příslušnou obcí).
 • Dotační titul 3 - Podpora výsadby medonosných rostlin a dřevin a podpora zařízení pro získávání vosku.
  • Uznatelnými náklady je studie a projekty ozelenění včelařsky významnými rostlinami, nákup materiálu a výsadba včelařsky významných rostlin a dřevin s upřednostněním autochtonních druhů, obnova a údržba včelařsky významné vysazené zeleně, zařízení pro získávání vosku.

Forma a výše podpory:

 • Dotační titul 1 - Maximální výše dotace na jednu akci činí 10 000 Kč. Minimální výše dotace na jednu akci činí 5 000 Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků činí 50 % celkových uznatelných výdajů akce.
 • Dotační titul 2 - Minimální výše dotace na jeden projekt činí 5 000 Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 20 000 Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků činí 5 % celkových uznatelných výdajů akce.
 • Dotační titul 3 – Maximální výše dotace na jednu akci činí 30 000 Kč,  Minimální výše dotace na jednu akci činí 10 000 Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků činí 10 % celkových uznatelných výdajů akce.

Specifika a omezení:

 • Příjemce se zaváže, že bude po dobu minimálně 2 let od přidělení dotace provozovat včelaření.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>