Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji

shutterstock_156693107.jpg
Share Button

Dotace na podporu činnosti malých začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji a tím vytvoření podmínek pro úspěšné nastartování jejich podnikatelských aktivit lze získat v Ústeckém kraji.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí od 9. 2. 2017 do 9. 3. 2017.

Příjemci podpory:

 • Dotace může být poskytnuta malému začínajícímu podnikateli, který splňuje následující podmínky:
  • v případě právnické osoby má sídlo v Ústeckém kraji nebo v případě fyzické osoby má trvalé bydliště v Ústeckém kraji,
  • je podnikatel, bez zaměstnanců nebo podnikatel, který zaměstnává méně než 50 osob,
  • jeho roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR,
  • získal podnikatelské oprávnění k předmětu podnikání v roce vyhlášení DP nebo v roce předchozím a oprávnění k tomuto předmětu podnikání získal poprvé.

Typy podporovaných projektů:

 • Předmětem dotačního programu je podpora činnosti malých začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pomocí dotace, a tím vytvoření podmínek pro úspěšné nastartování jejich podnikatelských aktivit.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše finančních prostředků na jeden projekt je 50 tis. Kč.
 • Maximální výše dotace je 200 tis. Kč.
 • Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Režijní a administrativní náklady lze z dotace hradit maximálně ve výši 20 % z poskytnuté dotace.
 • Výdaje na úhradu mzdových nákladů lze z dotace hradit maximálně do výše 30 % z poskytnuté dotace.
 • Z dotace lze hradit mzdy včetně odvodů maximálně ve výši 50 % platových tarifů dle platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných službách a správě.
 • Náklady na pořízení starého použitého majetku (zejména strojního zařízení) je možné hradit z dotace pouze v případě, že se jedná o investiční majetek a jeho pořizovací cena je podložena znaleckým posudkem k hodnotě a stavu pořizovaného majetku. Znalecký posudek je v tomto případě povinnou přílohou závěrečné zprávy.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>