Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích v Jihočeském kraji

prechod
Share Button

Jihočeský kraj vyhlašuje výzvu pro předkládání žádostí v programu Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích v Jihočeském kraji. Cílem programu je zvýšení bezpečnosti silničního provozu a chodců na pozemních komunikacích (výhradně silnicích a místních komunikacích) osazením nových bezpečnostních prvků. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 12. 2. 2018 do 23. 2. 2018 do 12:00.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem (konečným uživatelem) jsou obce, městyse a města Jihočeského kraje, které splňují další podmínky pro oprávněnost žadatelů.
 • Žadatelé o grant musí splňovat následující podmínky:
  1. mít sídlo na území Jihočeského kraje
  2. být majiteli (správci infrastruktury, pronájemci nebo vypůjčiteli) zařízení či pozemků, kterých se investice, která je předmětem grantu dotýká nebo mít nájemní smlouvu na dobu min. 5 let, případně mít souhlas vlastníka dopravní infrastruktury, být přímo odpovědní za přípravu a řízení projektu případně za tvorbu a koordinaci podporovaného produktu,
  3. prokázat schopnost a způsobilost daný projekt realizovat a do budoucna i udržovat.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích, jako například, zřízení a úprava přechodů pro chodce včetně zabezpečení bezbariérového užívání přechodů osobami se zdravotním postižením, světelná signalizace, vodorovné a svislé dopravní značení, osazení zpomalovacích prahů, osazení svodidel nebo zábradlí v nebezpečných místech.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace grantového programu na rok 2016 činí 2 500 000 Kč.
 • Minimální výše příspěvku je  20 000 Kč a maximální výše příspěvku je 200 000 Kč.
 • Min. požadovaná spoluúčast žadatele je 20 %.

Specifika a omezení:

 • Programem nebude podpořeno pořízení informačních ukazatelů měření rychlosti (radarů) a dynamických zpomalovacích semaforů.
 • Mezi neuznatelné náklady patří zejména např.: zpracování žádosti o grant, správní poplatky (např. výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku), dlouhodobý nehmotný majetek (např. umělecká díla a předměty, výsledky výzkumu a vývoje), poplatky charakteru sankce (např. pokuty, penále), kancelářské vybavení, daně.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>