Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí v Kraji Vysočina

shutterstock_99252086.jpg
Share Button

Program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2015 je zacílen především na zkvalitňování rodinných vztahů, vytvoření vhodnějších podmínek pro fungování rodiny, podporu zdravého životního stylu v rodinách a také na podporu proseniorských aktivit jako rozvíjení služeb, mezigenerační solidarity (spolupráce) nebo zapojení seniorů do aktivního života.

Příjem žádostí:

 • Na podatelnu Krajského úřadu kraje Vysočina můžete ve dvou papírových vydáních včetně dokladů posílat žádosti od 25. 7. 2016 do 16. 9. 2016.
 • Do stejného data lze žádost zaslat i elektronickou formou prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky.

Příjemci podpory:

 • Obce kraje Vysočina.

Typy podporovaných projektů:

 • Financování bude zaměřeno na projekty:

  • podpory zaměstnavatelů a pečujících rodičů za účelem slaďování rodinného a pracovního života (kampaně, osvětové aktivity, školení, kurzy, inovativní neinstitucionální formy péče o děti apod., nejde však o samostatné projekty na volnočasové aktivity, ale o aktivity prokazatelně zahrnuté do širšího systému rodinné politiky, podpora může být pouze nefinanční v rámci projektu obcí, které mohou pro zaměstnavatele nebo pečující rodiče zajistit poradenství, školení apod., nejde tak o finanční podporu zaměstnavatelů),
  • podpory rodinných vztahů, zdravého životního stylu rodiny a mezigeneračního soužití (semináře, volnočasové aktivity pro celé rodiny, kampaně, přednášky apod.),
  • podpory služeb prevence nežádoucích jevů souvisejících s životem rodiny (činnosti podporující rodiny v krizi, ohrožené sociálním vyloučením, odebráním dětí, rekreační a výchovné pobyty pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí, komunitní programy pro osamělé rodiče, asistovaný styk při komunikaci rodičů s dětmi),
  • koncepčního budování systému služeb pro rodiny (poskytování informací, možností setkávat se, zvýšení dostupnosti veřejných služeb pro rodiny např. zřizování Family Pointů),
  • koncepčního budování systému služeb pro seniory (poskytování informací, možností setkávat se, zvýšení dostupnosti veřejných služeb pro seniory),
  • vytváření příležitostí pro setkávání generací (pořádání společenských a kulturních akcí s tímto cílem),
  • podpory zapojování seniorů do aktivního života (kulturní i sportovní aktivity, vzdělávání seniorů, zapojování do života komunity),
  • podpory informační a koncepční činnosti (tvorba koncepčních a propagačních materiálů, organizace kulatých stolů apod.).,
  • průzkumů zaměřených na zjišťování potřeb a možných opatření pro zlepšování prostřední pro život rodin s dětmi a realizaci souvisejících opatření.

Forma a výše podpory:

 • Finanční podpora jednoho projektu se pohybuje v rozmezí 40 000 Kč – 150 000 Kč.
 • Příspěvek může však činit nejvíce 50 % projektu.

Specifika a omezení:

 • Základními podmínkami projektu je jeho soulad s Programem rozvoje Kraje Vysočina, příp. s dalšími rozvojovými plány a programy a s právními předpisy. Důležité je i využití prostředků v prospěch kraje, reálný rozpočet a schopnost předkladatele realizace a spolufinancování.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>