Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Pražský voucher na inovační projekty

shutterstock_96273743.jpg
Share Button

Dotace na podporu vzniku a rozvoje mezisektorové spolupráce výzkumného a podnikatelského sektoru v oblasti inovací. Záměrem podpory je tedy nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí s přímým dopadem na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat od 18. 3. 2019 do 18. 4. 2019 v 16:00.

Příjemci podpory:

 • Malé a střední podniky.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora první spolupráce konkrétních dvou partnerů (s ohledem na jednotlivé organizační jednotky organizací pro výzkum a šíření znalostí, tedy u univerzit s ohledem na jednotlivé fakulty a vysokoškolské ústavy), jejímž cílem je překonání bariér spolupráce na prvním společném projektu. První spoluprací podle podmínek výzvy č. 9 OP PPR se rozumí první spolupráce mezi danými partnery v posledních 6 letech před podáním Žádosti o poskytnutí voucheru.
 • Podpora navazující spolupráce již dříve spolupracujících partnerů, a to:
  • a) spolupráce dvou stejných partnerů na pokračování předchozího projektu,
  • b) spolupráce dvou stejných partnerů na jiném projektu, jejímž cílem je dále rozvíjet navázanou spolupráci na projektech většího rozsahu a významu pro MSP.
 • Žadatelům je též umožněno realizovat tzv. synergické projekty, spočívající v aktivní spolupráci mezi více MSP a výzkumnými institucemi v rámci jedné vyhlášené dílčí výzvy. Každý Žadatel podává svůj individuální projekt, ale synergie spočívá v obsahu společného tématu spolupráce. Tyto projekty jsou následně v hodnocení zvýhodněny.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace finančních prostředků pro příjemce v této výzvě činí 120,4 mil. Kč.
 • A) Malé vouchery – projekty do 500 tis. Kč:
 • Žadatel si vždy zvolí, jaký režim podpory využije:
 • Minimální výše rozpočtu projektu režimu de minimis: 100 tis. Kč
 • Minimální výše rozpočtu projektu v režimu blokové výjimky: 150 tis. Kč Minimální výše dotace: 75 000 Kč.
 • Maximální výše dotace:
  • v případě podpory v režimu de minimis nesmí dosáhnout ani překročit hodnotu 375 000 Kč,
  • v případě podpory v režimu blokové výjimky nesmí dosáhnout ani překročit hodnotu 250 000 Kč.
 • B) Velké vouchery – projekty od 500 tis. Kč (včetně):
 • Žadatel využívá pouze režim podpory blokové výjimky – dotace 50 % ze způsobilých výdajů.
 • Minimální výše rozpočtu projektu: 500 tis. Kč Maximální výše rozpočtu projektu není nijak omezena.
 • Minimální výše dotace: 250 tis. Kč.
 • Maximální výše dotace: 2 000 000 Kč

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat v rámci dílčí výzvy vždy jen jeden projekt. Jeden Žadatel tak může obdržet maximálně 1 voucher v rámci 1 kola výzvy (platí jak pro malé, tak velké vouchery).
 • Max. délka 1 projektu je:
  • Do 6-ti měsíců od jeho zahájení v případě malých voucherů (rozpočet do 500 tis. Kč).
  • Do 12-ti měsíců od jeho zahájení v případě velkých voucherů (rozpočet 500 tis. Kč a výše).

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>