Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Příspěvky na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v Karlovarském kraji

shutterstock_155872433.jpg
Share Button

Dotace na opatření na ochranu před povodněmi v rámci Karlovarského kraje. Žádosti mohou podávat obce, kraje, neziskové organizace nebo právnické či fyzické osoby. Maximálně je možné získat dotaci ve výši 250 tis. Kč na jeden projekt.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány od 1. 1. 2016 do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Kraje.
 • Právnické a fyzické osoby s výjimkou organizačních složek státu nebo státních podniků.
 • Neziskové organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Ochrana majetku sloužícího pro veřejný zájem.
 • Ochrana majetku zajišťujícího základní funkce obce (školy, zdravotní střediska, technická infrastruktura, obecní úřad apod.).
 • Ochrana obyvatel s trvalým pobytem (objekty určené k trvalému bydlení).
 • Dále je předmětem poskytování dotací zpracování povodňových plánů.

Formy a výše podpory:

 • Maximálně 80 % na jeden projekt, nejvýše však 250 000 Kč na jednoho žadatele.

Specifikace a omezení:

 • Příspěvky budou poskytovány pouze na projekty (ucelené etapy) zahájené v tomtéž kalendářním roce, kdy je podána žádost o příspěvek, a dokončené do 24 měsíců ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku.
 • Základní podmínkou přijetí žádosti je:
  1. Vyrovnání veškerých závazků k rozpočtu kraje včetně předložení řádného vyúčtování, pokud byly žadateli poskytnuty finanční prostředky v předešlých letech.
  2. Potřeba a důvody navrhovaných opatření, technické a vodohospodářské řešení navrhovaných opatření, výše nákladů výstavby či realizace a možné zdroje jejího krytí, včetně vyhodnocení variant.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>