Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť v Plzeňském kraji

Share Button

Plzeňský kraj vyhlašuje dotační program na poskytnutí podpory na vybudování a modernizaci sportovišť, která jsou ve vlastnictví Plzeňského kraje, obcí, škol a školských zařízení nebo spolků působících v oblasti tělovýchovy a sportu. Program má přispět k vytvoření dostatečné nabídky moderních sportovních a tělovýchovných zařízení.

Příjem žádostí:

 • Žádost lze podávat od 27. února do 13. března 2017.

Příjemci podpory:

 • Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, obce a právnické osoby, v jejichž vlastnictví je sportoviště.

Typy podporovaných projektů:

 • Poskytnutí podpory na vybudování a modernizaci sportovišť, která jsou ve vlastnictví Plzeňského kraje, obcí, škol a školských zařízení nebo spolků působících v oblasti tělovýchovy a sportu.
 • Přispět k vytvoření dostatečné nabídky moderních sportovních a tělovýchovných zařízení.
 • Podpora sportovních zařízení, která mají charakter obecních sportovišť, využívaných v dopoledních hodinách školami a školskými zařízeními, odpoledne a ve volných dnech sportovními oddíly a sportující veřejností.
 • Vytvoření podmínek pro sportovní hry zařazené do školních i klubových sportovních soutěží.
 • Podpora organizací, které pravidelně v průběhu roku zajišťují sportovní činnost dětí a mládeže na území Plzeňského kraje.

Forma a výše podpory:

 • Dotace  bude příjemci poskytnuta na částečné krytí celkových nákladů spojených s realizací konkrétního projektu ve výši maximálně 80 % skutečně vynaložených celkových nákladů.
 • Minimální výše plánovaných investičních nákladů předloženého projektu žadatele o dotaci/příspěvek je 80 000 Kč včetně DPH. Maximální výše poskytnuté dotace může dosahovat částky až 1 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Z dotace/příspěvku nelze hradit:
  • Výdaje na občerstvení, pohoštění, stravné/stravu a dary.
  • Výdaje, u kterých nelze prokazatelně doložit, že byly využity v rámci projektu.
  • Krytí ostatních investičních nákladů mimo konkrétní sportoviště (např. zařízení kanceláří, kluboven, stavební nebo jiné investice v rámci sportovního areálu).
  • Úhradu pojištění, pokut, nákladů sankčního charakteru.
  • Výdaje, které nelze účetně doložit.
  • Úhradu DPH, pokud je příjemce dotace plátcem DPH a uplatňuje odpočet – část nákladů odpovídající DPH není možné hradit z poskytnuté dotace.
  • Mzdové náklady.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>