Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“

shutterstock_95997215.jpg
Share Button

Dotace na výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů, výstavbu a rekonstrukci ke zkvalitnění technologie úpravy vody, výstavbu, dostavbu, rekonstrukci a intenzifikaci čistíren odpadních vod a kanalizační sítě mohou získat obce a svazky obcí. Celková alokace finančních prostředků v rámci této výzvy činí 1,5 mld. Kč. 

Příjem žádostí:

 • Od 15. dubna 2016 do 16. září 2016 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Svazky obcí v případě, že mohou ručit za své závazky svým majetkem, případně dostatečně stabilními finančními zdroji nebo, neplatí-li předchozí podmínka, obce, které jsou členy svazku, ručí za závazky svazku.

Typy podporovaných projektů:

 • Výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu (podprogram 129 252).
 • Výstavba a rekonstrukce ke zkvalitnění technologie úpravy vody (podprogram 129 252).
 • Výstavba, dostavba, rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních vod (podprogram 129 253).
 • Výstavba hlavních kanalizačních sběračů a kanalizační sítě (podprogram 129 253).
 • Dostavba kanalizačních systémů (podprogram 129 253).

Forma a výše podpory:

 • V rámci programu 129 250 je možné poskytnout na akci dotaci v maximální výši 50 mil. Kč.
 • Pokud je žadatelem obec do 300 obyvatel, je dotace stanovena ve výši 70 % z maximálních uznatelných nákladů.
 • Pokud je žadatelem obec s počtem obyvatel v rozmezí 301 až 500, je dotace stanovena ve výši 65 % z maximálních uznatelných nákladů.
 • Pokud je žadatelem obec s počtem obyvatel v rozmezí 501 až 1000, je dotace stanovena ve výši 60 % z maximálních uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Do programu budou zařazeny pouze ty projekty, které doloží pravomocná stavební povolení.
 • Realizace akce tj. dokončení akce ( tj. zajištění kolaudačního rozhodnutí vč. nabytí právní moci nebo rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu vč. nabytí právní moci) musí být nejpozději do 31. 12. 2017.
 • Maximální uznatelné náklady na 1 připojeného trvale hlášeného obyvatele u podprogramu 129 252 nepřekročí 70 tis. Kč bez DPH u vodovodů a u podprogramu 129 253 nepřekročí 80 tis. Kč bez DPH u kanalizací.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Vaše dotazy a komentáře

 1. Jiří Žádník napsal:

  Rád bych se na Vás obrátil s žádostí fyzické osoby o možnost dotace na výstavbu vodovodu a kanalizace v obci Žeravice u Přerova (Olomoucký kraj).
  Žádám Vás o stručnou odpověď, zda mohu za určitých okolností využít možnosti podpory v rámci programu 129 250. Obec i město se k nám , investorům „postavilo zády“. Na vlastní náklady jsme zadali projektantovi vypracování PD pro tuto akci, nechali schválit kompetentními osobami na VAK Přerov. Město se nechce a nebude spolupodílet na této akci i když by tím podpořilo navýšení počtu obyvatel (rodin) v obci.

  Projekt: Výstavba 4RD v obci (dle studie města Přerova)
  Investor: fyzická osoba
  Žadatel o případnou dotaci: fyzická osoba

  Jsem si vědom podmínek „Oprávnění žadatelé“ i „Upozornění pro žadatele“, proto se na Vás obracím s prosbou o radu, není-li k tomuto programu alternativa pro fyzickou osobu nebo sdružení fyzických osob.

  Akce je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací obce (města).

  Děkuji

  Jiří Žádník

  • Dobrý den,

   bohužel, na výstavbu vodovodů a kanalizací mohou podávat žádosti o dotace pouze veřejné subjekty, jako jsou obce, města, svazky obcí, příspěvkové organizace či obchodní společnosti ovládané z více jak 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

   S pozdravem, LT

 2. Petr Dvořáček napsal:

  Obec akutně potřebuje provést rekonterukci hlavního vodovodního řadu. Obec má něco přes 500 obyvatel. Je možné na tuto akci dosáhnout na aktuální dotaci? Jsou znatelnými náklady i výdaje na zpracování projektové dokumetace?

  • Bc. Kateřina Čočková Kateřina Čočková napsal:

   Dobrý den pane Dvořáčku,

   můžete v rámci této výzvy žádat, jelikož je určena pro obce do 1 000 obyvatel. Sběr žádostí je však ukončen zítra 28. 11. 2014.
   V žádosti je prostor i na náklady přípravy a zabezpečování akce.

   S pozdravem, KČ

 3. Iva Kukačová napsal:

  Dobrý den,
  prosím Vás o informaci, má vůbec obec do 2 tis. obyvatel možnost získat dotaci na kanalizaci a ČOV?
  Děkuji předem za odpověď, s pozdravem Kukačová Iva.

  • Dobrý den, paní Kukačová,

   ano, je možné, aby obec do 2 000 obyvatel obdržela dotaci na kanalizaci a ČOV. Tyto záměry podporují krajské programy, ale i operační programy financované evropskými fondy.

   V případě dalších dotazů jsem Vám k dispozici.

   S pozdravem, RB


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>