Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách v Moravskoslezském kraji

shutterstock_96765793.jpg
Share Button

Účelem tohoto dotačního programu je podpora lepšího uplatnění žáků a studentů na trhu práce.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podání žádostí o dotaci je od 16. 10. 2017 do 3. 11. 2017 včetně.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci může být podnikatelský subjekt naplňující definici malého a středního podniku se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje.

Typy podporovaných projektů:

  • Program je zaměřen na žáky denního studia 2. a 3. ročníků středních škol oborů vzdělání s maturitní zkouškou a 2. ročníků oborů vzdělání s výučním listem – kategorie „H“ a studenty denního studia 1. – 3. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku navazujícího magisterského studia, případně studenty 1. – 4. ročníku pětiletého magisterského studia na vysokých školách, a to u vybraných skupin podporovaných oborů SŠ, resp. oblastí VŠ studia. SŠ a VŠ musí mít sídlo na území Moravskoslezského kraje.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace na jednoho žadatele je 300.000 Kč.
  • Mzdové náklady na žáka/studenta – max. sazba 110 Kč/1 hod.
  • Mzdové náklady na odborného pracovníka žadatele tzv. mentora – max. 5.000 Kč/měsíc, ve kterém vykonává odborný dohled nad žákem/studentem.
  • Poskytovatel se podílí na úhradě uznatelných nákladů projektu maximálně 70 % a příjemce se podílí na úhradě uznatelných nákladů projektu minimálně 30 %.

Specifika a omezení:

  • Žadatelé mohou v rámci dotačního programu podat maximálně jednu žádost o poskytnutí dotace na projekt (projekt může zahrnovat stáže pro max. tři žáky/studenty).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>