Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program Podpora pro památky UNESCO

praha pol rustu
Share Button

Dotace Ministerstva kultury na podporu zabezpečení označení, ochrany, zachování, prezentování a předávání budoucím generacím světového kulturního a přírodního dědictví. Dotace na rozvoj památek zapsaných na Seznamu nebo těch památek, u kterých byl podán návrh na zápis či u kterých se tento návrh zpracovává.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se předkládají do 30. 9. předchozího roku.

Příjemci podpory:

 • Územní samosprávné celky.
 • Spolky, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti.
 • Právnické a fyzické osoby podnikající.
 • Právnické osoby, založené k poskytování kulturních služeb.
 • Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných projektů:

 • Zpracování nebo aktualizace Management plánu.
 • Vědecko-výzkumné projekty vztahující se k památkám, prohlubující poznání o jejich historii a hodnotách směřujících ke kvalitní péči o ně (např. archivní výzkum, stavebně historické průzkumy, odborné expertizy).
 • Prezentace, osvěta a edukace zaměřená na památky (např. označení památek a související základní informace; konference, semináře, workshopy tematicky spojené s prezentací, péčí či přípravou nominace; publikační projekty zaměřené na různé cílové skupiny návštěvníků památek, zvláště pak na odborné monografické publikace).

Forma a výše podpory:

 • Dotace se poskytuje maximálně do výše 70 % celkových kalkulovaných nákladů projektu.
 • Ve zvláštních případech lze procentní podíl dotace na celkových nákladech zvýšit.

Specifikace a omezení:

 • Schváleny budou pouze ty projekty, které budou rozvíjet hodnoty, pro něž byla památka zapsána nebo nominována k zápisu.
 • Příjemce dotace může v jednom kalendářním roce žádat finanční prostředky na akce spojené s dotčenou památkou i z ostatních programů ministerstva.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>