Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách v Moravskoslezském kraji

Share Button

Moravskoslezský kraj vyhlásil dotační program v jehož rámci mohou získat způsobilí žadatelé dotace na rozvoj nových sociálních služeb a na rozvoj okamžité kapacity stávajících sociálních služeb.

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádosti o dotaci je od 13. 11. 2017 do 20. 11. 2017 včetně.

Příjemci podpory:

 • Subjekty, které prokazatelně vykonávají činnost v sociální oblasti nejméně jeden rok.
 • I. – VII. Osoba pověřená k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, Poskytovatel registrované sociální služby zaměřené na činnosti vztahující se k danému dotačnímu titulu, Ostatní subjekty registrované podle zvláštních právních předpisů (spolky, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti a nadace, ústavy, případně fyzické osoby) s oprávněním k činnosti zaměřené na oblast dotačního titulu.
 • VIII. Právnické osoby, které jsou vysílajícími organizacemi.

Typy podporovaných projektů:

 • I.  Podpora realizace činností zaměřených na prevenci a pomoc obětem sexuálního i komerčního zneužívání dětí a dětí, domácího násilí a dětí se syndromem CAN, včetně podpory poskytování krizové pomoci.
 • II. Podpora ohroženým dětem ve smyslu § 6 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí (vyjma dětí svěřených do náhradní rodinné péče) – aktivit směřujících k sociálnímu začleňování rodiny, podpora sdílené a neformální péče o děti a mládež.
 • III. Podpora realizace činností zaměřených na multidisciplinární spolupráci subjektů, spolupracujících s rodinou dítěte (vyjma dětí svěřených do náhradní rodinné péče), procházející rodičovským sporem (není podmínkou, aby se jednalo o dítě uvedené v § 6 z. č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí).
 • IV. Podpora rodinám s dětmi se specifickými potřebami, chronickým či duševním onemocněním, mentálním postižením, podpora paliativní péče pro rodiny s dětmi.
 • V. Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji v souladu s kampaní Dejme dětem rodinu.
 • VI. Podpora a příprava mladistvých od 16 let věku (nacházejících se v ústavní výchově nebo žijících v rodinách, které jsou dlouhodobě v evidenci OSPOD) na samostatný život po dosažení zletilosti (návazně na standard kvality SPOD 14a).
 • VII. Podpora bude směřována na zajištění a realizaci rodinných konferencí v návaznosti na individuální plán ochrany dítěte a jeho rodiny sestavený OSPOD.
 • VIII. Podpora dobrovolnictví v sociálních službách.

Forma a výše podpory:

 • U podprogramu I. činí minimální výše dotace 20 000 Kč, maximální výše 100 000 Kč a míra dotace 70 % uznatelných nákladů projektu.
 • U podprogramu II. činí minimální výše dotace 30 000 Kč, maximální výše 100 000 Kč a míra dotace 70 % uznatelných nákladů projektu.
 • U podprogramu III. činí minimální výše dotace 30 000 Kč, maximální výše 100 000 Kč a míra dotace 70 % uznatelných nákladů projektu.
 • U podprogramu IV. činí minimální výše dotace 30 000 Kč, maximální výše 100 000 Kč a míra dotace 70 % uznatelných nákladů projektu.
 • U podprogramu V. činí minimální výše dotace 30 000 Kč, maximální výše 100 000 Kč a míra dotace 70 % uznatelných nákladů projektu.
 • U podprogramu VI. činí minimální výše dotace 30 000 Kč, maximální výše 100 000 Kč a míra dotace 70 % uznatelných nákladů projektu.
 • U podprogramu VII. činí minimální výše dotace 20 000 Kč, maximální výše 100 000 Kč a míra dotace 70 % uznatelných nákladů projektu.
 • U podprogramu VIII. činí minimální výše dotace 30 000 Kč, maximální výše 100 000 Kč a míra dotace 70 % uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>