Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách v Moravskoslezském kraji

shutterstock_155208767.jpg
Share Button

Moravskoslezský kraj vyhlásil dotační program v jehož rámci mohou získat způsobilí žadatelé dotace na rozvoj nových sociálních služeb a na rozvoj okamžité kapacity stávajících sociálních služeb v roce 2016.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 30. 11. 2015 do 6. 12. 2015.

Příjemci podpory:

 • Subjekty, které prokazatelně vykonávají činnost v sociální oblasti nejméně jeden rok.
 • I. – Spolky, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, nadace nebo ústavy, příspěvkové organizace zřizované obcemi a obce.
 • II. - Osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.
 • III. – Spolky, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti a nadace nebo ústavy.
 • IV. - Osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu zřizování a provozu zařízení odborného poradenství pro péči o děti.
 • V. - Obce s rozšířenou působností, osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.
 • VI. - Právnické osoby, které jsou vysílajícími organizacemi.

Typy podporovaných projektů:

 • I.  Podpora realizace činností zaměřených na prevenci a pomoc obětem sexuálního i komerčního zneužívání dětí a dětí, domácího násilí a dětí se syndromem CAN, včetně podpory poskytování krizové pomoci.
 • II. Podpora zřizování a rozvoje zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zřízených dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
 • III. Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování rodiny, podpora sdílené a neformální péče o děti a mládež, včetně podpory aktivit v oblasti náhradní rodinné péče.
 • IV. Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti ve smyslu ust. § 40 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
 • V. Podpora a příprava mladistvých od 16 let věku (nacházejících se v ústavní výchově v péči kurátorů nebo žijících v rodinách, které jsou dlouhodobě v evidenci OSPOD) na samostatný život po dosažení zletilosti (návazně na standard kvality SPOD 14b).
 • VI. Podpora dobrovolnictví v sociálních službách.

Forma a výše podpory:

 • U podprogramu I. činí minimální výše dotace 20 000 Kč, maximální výše 100 000 Kč a míra dotace 70 % uznatelných nákladů projektu.
 • U podprogramu II. činí minimální výše dotace 50 000 Kč, maximální výše 300 000 Kč a míra dotace 70 % uznatelných nákladů projektu.
 • U podprogramu III. činí minimální výše dotace 30 000 Kč, maximální výše 100 000 Kč a míra dotace 70 % uznatelných nákladů projektu.
 • U podprogramu IV. činí minimální výše dotace 50 000 Kč, maximální výše 200 000 Kč a míra dotace 70 % uznatelných nákladů projektu.
 • U podprogramu V. činí minimální výše dotace 50 000 Kč, maximální výše 200 000 Kč a míra dotace 70 % uznatelných nákladů projektu.
 • U podprogramu VI. činí minimální výše dotace 30 000 Kč, maximální výše 100 000 Kč a míra dotace 70 % uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>