Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

shutterstock_132261101.jpg
Share Button

Program spolupráce si dává za cíl přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k dosažení hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Podpora se může týkat projektů z oblasti čtyř prioritních os. Do dotačního území v rámci České republiky spadá Plzeňský kraj, Karlovarský kraj a Jihočeský kraj.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádosti (datum elektronického doručení) pro projednání žádosti na 5. zasedání Monitorovacího výboru je 08. únor 2017 do 23:59 hodin.
 • Lhůta pro podání žádosti (datum elektronického doručení) pro projednání žádosti na 6. zasedání Monitorovacího výboru je pravděpodobně 23. srpen 2017 do 23:59 hodin.

Příjemci podpory:

 • Žadateli o dotaci mohou být veřejné a soukromé instituce v oblasti výzkumu a inovací, univerzity a vysoké školy, vzdělávací instituce, subjekty veřejné správy, neziskové organizace, komory a sdružení, ESÚS.

Typy podporovaných projektů:

 • Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací – podpora podnikových investic do výzkumu.
 • Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívaní zdrojů – zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, ochrana a obnova biodiverzity a půdy, podpora ekosystémových služeb.
 • Investice do dovedností a vzdělávání - odborné přípravy a školení – posilování kapacit orgánů veřejné správy, podpora spolupráce mezi občany a institucemi.
 • Udržitelné sítě a institucionální spolupráce - posilování kapacit orgánů veřejné správy, spolupráce mezi občany a institucemi.

Forma a výše podpory:

 • Projekty mohou být podpořeny dotací z prostředků ERDF až do výše 85 % celkových způsobilých výdajů.
 • Na realizaci přeshraničních projektů mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou je v programovém období 2014–2020 k dispozici 103,4 mil. eur z ERDF.

Specifika a omezení:

 • Na projektu se musí podílet minimálně jeden bavorský a jeden český partner. Partneři si mezi sebou zvolí vedoucího partnera, který nese celkovou odpovědnost za realizaci projektu. Každý projekt musí být tematicky přiřazen ke specifickému cíli příslušné prioritní osy a musí mít pozitivní dopad na česko-bavorské příhraničí.
 • Podmínkou je také splnění nejméně tří ze čtyř kritérií spolupráce: společná příprava a realizace – nutno splnit vždy, společné financování nebo společný personál.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>