Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program prevence kriminality Kraje Vysočina

146674327_0e14f1535b_z
Share Button

Cílem dotace je podpora a motivace obcí, nestátních neziskových organizací a škol při realizace opatření obsažených v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2019 prostřednictvím specifických programů prevence kriminality.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat nejpozději v termínu od 04. 03. 2019 do 18. 03. 2019.

Příjemci podpory:

 • Obce na území Kraje Vysočina.
 • Svazky obcí se sídlem v Kraji Vysočina, založené dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
 • Spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník působící v oblasti prevence kriminality.
 • Církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích, náboženském vyznání a náboženských společnostech působící v oblasti prevence kriminality.

Typy podporovaných projektů:

 • Omezení kriminality páchané na seniorech a zvlášť zranitelných skupinách obyvatel, jako jsou osamělé žijící senioři s omezenými sociálními kontakty, hendikepovaní občané, oběti domácího násilí apod.
 • Účinné působení na skupiny obyvatel (zejména na děti a mládež, rodičovská veřejnost, senioři – uživatelé internetu) ohrožených kyberkriminalitou.
 • Snížení kriminality a přestupkové činnosti páchané recidivisty, občany vracejícími se z výkonu trestu odnětí svobody, nepřizpůsobivými obyvateli, rizikovou skupinou dětí a mládeže, apod.
 • Omezení kriminality spojené s podvody a úvěrovými podvody, ke zvyšování finanční gramotnosti obyvatel, zejména obyvatel sociálně vyloučených lokalit.
 • Zvyšování finanční gramotnosti obyvatel, zejména obyvatel sociálně vyloučených lokalit.
 • Omezení násilné kriminality a kriminality páchané pod vlivem návykových látek, zejména alkoholu, jakož i kriminality páchané v souvislosti s gamblerstvím apod.
 • Zlepšení přístupu mladých obyvatel sociálně vyloučených lokalit k výchově dětí.

Forma a výše podpory:

 • Maximální míra dotace činí 70 % nákladů projektu.
 • Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 10 000 Kč.
 • Maximální výše  finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 150 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • V rámci jednoho kola grantového programu může žadatel podat pouze dva projekty.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>