Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program Zemědělec

shutterstock_131331899.jpg
Share Button

Dotace na rozvoj zemědělských subjektů, kdy příjemce podpory investuje zejména do strojního zařízení, vybavení či technologických celků, přičemž podporovaná investice musí sloužit ke snížení výrobních nákladů, modernizaci či zlepšení jakosti. Podpora je poskytována na podnikatelské záměry v rámci vyhlášených investičních programů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s.

Příjem žádostí:

 • Od 2. 4. 2015 do 30. 9. 2020.

Příjemci podpory:

 • Osoby, které jsou zemědělskými podnikateli ve smyslu § 420, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 2e zákona č. 252/1997 Sb.,o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 85/2004 Sb.
 • Žadatel musí v prvním účetním období, které následuje po období, ve kterém došlo k podání žádosti, dosahovat příjmů ze zemědělské výroby, z činností v oblasti zpracování produkce ze zemědělské výroby, dotací z veřejných zdrojů a dalších plnění stanovených ve Výkladovém listu, alespoň 25 % z celkových příjmů a dále uvedených příjmů dosahovat po dobu platnosti a účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory.

Typy podporovaných projektů:

 • Investice na nákup zejména techniky do zemědělské prvovýroby, a to i včetně příslušenství.

 • Investice na výstavbu, pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku v zemědělských závodech, které souvisejí se zemědělskou prvovýrobou.

 • Investice na nákup plemenných zvířat za účelem zlepšení genetické hodnoty stáda za předpokladu, že jsou splněny dané podmínky.

Forma a výše podpory:

 • Dotace části úroků z úvěru.
 • Žadateli – mladému zemědělci – bude podpora navýšena o 1%. (fyzické osobě, která v roce podání žádosti nedosáhne věku 40 let nebo právnické osobě, kde fyzická osoba která plní funkci statutárního orgánu a zároveň se podílí na základním kapitálu z více než 50% a která nedosáhne v roce podání žádosti věku 40 let). Toto navýšení bude poskytováno nejdéle do konce roku, ve kterém žadatel dovrší věku 40 let.
 • Přiznaná sazba podpory platí po celou dobu platnosti smlouvy o poskytnutí podpory s tím, že úrokové zatížení příjemce podpory plynoucí z úvěru musí činit minimálně 1%. 
 • Celkový objem úvěrových prostředků u jednoho žadatele, na které bude poskytnuta podpora v rámci Programu Zemědělec, nesmí překročit částku 10 mil. Kč za rok. (do výše objemu úvěrových prostředků se nezapočítávají úvěry poskytnuté před rokem 2014).

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí v prvním účetním období, které následuje po období, ve kterém došlo k podání žádosti, dosahovat příjmů ze zemědělské výroby, z činností v oblasti zpracování produkce ze zemědělské výroby dotací z veřejných zdrojů a dalších plnění alespoň 25% celkových příjmů a dále uvedených příjmů dosahovat po dobu platnosti a účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory.
 • Maximální hrubá míra podpory nebude vyšší než 40% způsobilých investic.
 • Podpora poskytovaná Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. se bude vztahovat na úvěry, jejichž doba splatnosti nepřesáhne 7 let.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Vaše dotazy a komentáře

 1. Richard napsal:

  Dobrý den,
  mám nárok na dotaci na nákup zem.techniky,pokud jsem malý zemědělec s výměrou půdy 3,95 ha a beru dotaci na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost.
  Děkuji.

  • Dobrý den,

   pokud hospodaříte pouze na 3,95 ha, nesplňujete minimální zemědělskou produkci. Je potřeba mít např. i nějaká hospodářská zvířata či mít nějakou rostlinou produkci.

   S pozdravem, LT

 2. Antonin napsal:

  Dobrý den,
  mám zájem o dotaci na pořízeni traktoru.Hospodařím na výměře 9 hektarů.Jak postupovat abych dotaci získal.
  Děkuji za informace.

  • Dobrý den,

   pokud jste začínající mladý zemědělec do 40 let, je možné získat finanční podporu v rámci PRV 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců, která bude vyhlášena na jaře 2017. Je nutné splňovat minimální zemědělskou produkci, více informací naleznete na stránkách programu https://www.szif.cz/cs/prv2014-611. Finanční příspěvek na traktor je možné získat také v rámci PRV 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, ale zde se podpora odvíjí od toho, s čím hospodaříte. Více informací zde: https://www.szif.cz/cs/prv2014-411.

   S pozdravem, LT

 3. Kamil napsal:

  Dobrý den. Chci Vas po žádat o radu. Je mi 47let a pěstují cesnek na ploše 0,5h od příštího roku chci na sázet 1h všechno dotuji z peněženky. O všem už nemám misto a chci koupit halu a stroje. Je možnost dotace?podnikal jsem už dříve pak jsem živnost pozastavit a letos obnovil na polovinu úvazku. Moc děkuji a přeji hezký den. Mlejnek

  • Dobrý den,

   pokud jste zemědělským podnikatelem je možné využít Program rozvoje venkova, opatření 4.1.1 Investice do zemědělských podniků. V případě, že máte podnikatelskou historii méně než dva roky, výše celkového rozpočtu projektu může být max. do 1 mil. Kč. Pokud máte víceletou historii a prokážete finanční zdraví, je možné žádat o dotaci na projekty s vyšší částkou. Příjem žádostí bude na podzim 2017.

   S pozdravem, LT

 4. dolezalova eva napsal:

  Dobrý den,potřebovala bych vedet, kolik je 1 tele velkých dobytčích jednotek u krav s tržní produkcí mléka.
  Děkuji Eva Doležalová

 5. Martin komínek napsal:

  Dobrý den, jsem malý zemědělec, hospodařím na cca 12 ha , mám kozí stádo, pracuji na legalizaci výroby mléčných výrobků, tzv prodej ze dvora. Nepotřebuji nové stroje za miliony, potřeboval bych poradit, existuje podpora na nákup starších strojů? (traktor, sekačka, lis atd) Nemohu se zbavit dojmu, že dotační programy podporují jen velké podniky, nikoli živnostníky. Druhý dotaz se týká technologie zpracování mléka, je možné získat příspěvek na minimlékárnu a minisýrárnu,popřípadě kde hledat? Děkuji.

  • Bc. Kateřina Čočková Bc. Kateřina Čočková napsal:

   Dobrý den,

   dotace se bohužel na nákup starších strojů neposkytují. Vždy se musí jednat o nákup zcela nového zařízení. Nejsou podporovány jen velké podniky, ale i drobní podnikatelé. V rámci Programu rozvoje venkova můžete získat dotaci na technologii, která zpracovává potravinářské či zemědělské produkty. Výše dotace 40 %.

   S pozdravem, KČ

 6. Petra Domanská napsal:

  Dobrý den. Je možno čerpat dotaci na výstavbu vinařské haly? Jsem registrovaná jako zeměd.podnikatel od 9.2014, vyrábím a prodávám víno z vlastních hroznů, potřebuji rozšířit výrobu. Děkuji za odpověď, s pozdravem a přáním hezkého dne Petra Domanská.

  • Bc. Kateřina Čočková Bc. Kateřina Čočková napsal:

   Dobrý den,

   ano, je možné žádat skrze Program rozvoje venkova, který podporuje investice do zemědělské výroby. Žádat může pouze zemědělský podnikatel. Bohužel nyní je příjem žádostí už ukončen, ale v příštím roce se budou vyhlašovat další kola (jedno na jaře, druhé na podzim).

   S pozdravem, KČ

 7. Kateřina Hegrová napsal:

  Dobrý den,

  prosím o poskytnutí informace jak postupovat pokud bychomchtěli získat dotaci na pořízení kombajnu(sklízecí mlátičky) a pomocí něj poskytovat služby v zemědělství.

  Děkuji

  • Bc. Kateřina Čočková Bc. Kateřina Čočková napsal:

   Dobrý den,

   veškeré podmínky a formulář žádosti najdete ZDE.

   S pozdravem, KČ

 8. Monika Fafílková napsal:

  Dobrý den,
  prosím o radu. Dá se v programu zemědělec žádat na nákup dvou strojů v jedné žádosti na jeden podnikatelský záměr? V pokynech jsem našla cituji: Na každou z investic uvedenou v Podnikatelském záměru může být poskytnuta Podpora pouze jednou – což tedy nevylučuje žádat na dva stroje. Nikde v pokynech ani nenacházím, že v podnikatelském záměru musí být jen jedna investice.Dále se chci zeptat jaká legislativa upravuje tento program, respektive podmínky, předem děkuji za odpověď.

 9. Lubomír Balaštík napsal:

  Dobrý den, chtěl se zeptat, zda je možné v programu zemědělec čerpat dotace na zemědělskou techniku s příslušenstvím do vinice. Jsem registrovaný jako zemědělský podnikatel od roku 2013 a jsme malovinař. Děkuji za informace.

  • Bc. Kateřina Čočková Bc. Kateřina Čočková napsal:

   Dobrý den,

   v programu Zemědělec můžete čerpat dotaci na nákup zemědělské techniky. Nejedná se však o dotaci jako takovou, dotace je poskytována na část úroků z úvěru.
   Pokud byste chtěl čerpat dotaci na nákup zem. techniky, nabízí se Program rozvoje venkova.

   S pozdravem, KČ

 10. Tomáš napsal:

  Dobrý den,
  Mel bych zájem o dotacich.. Je mi 25 let. Rozhodl jsem se hospodařit. Sehnal jsem cca 32 Ha. Orne pudy. A chci si poridit nejakou techniku… traktor, vuz disko brany a pluh. Mel bych jeste dotaz jestli mi dokazete rici jak je to s dotaci na naftu. Na vraceni spotrebni dane. Dekuji moc..

  • Dobrý den,

   můžete zažádat o přímé platby na plochu SAPS – ty jsou určeny pro zemědělce, kteří obhospodařují zem. půdu, výše dotace okolo 6.000,- Kč/ha za rok.
   Jinak se pro zemědělce nabízí Program rozvoje venkova. Pokud s zemědělskou činností začínáte, můžete využít titulu Zahájení činnosti mladých zemědělců – jednorázová dotace ve výši 45.000 €. Anebo podobný titul je Modernizace zemědělských podniků – výše dotace 40 – 60 % z celkových způsobilých nákladů projektu. Oba tituly jsou určeny na investice – na zemědělská stavení, nákup zem. techniky aj.

   Co se týká tzv. zelené nafty – zemědělci mají nárok na daňovou úlevu za pohonné hmoty spotřebované při práci v zemědělské výrobě. Žadatelé získají nazpět 40 % daně za nakoupenou naftu, 57 % u nafty s příměsí řepkového oleje. Daňové přiznání, návrh formuláře pro evidenci skutečné spotřeby včetně dalších pokynů a informací pro uplatnění vratky spotřební daně jsou na stránkách Celní správy ČR.

   S pozdravem, KČ


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>