Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program Zemědělec

shutterstock_131331899.jpg
Share Button

Dotace na rozvoj zemědělských subjektů, kdy příjemce podpory investuje zejména do strojního zařízení, vybavení či technologických celků, přičemž podporovaná investice musí sloužit ke snížení výrobních nákladů, modernizaci či zlepšení jakosti. Podpora je poskytována na podnikatelské záměry v rámci vyhlášených investičních programů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s.

Příjem žádostí:

 • Od 2. 4. 2015 do 30. 9. 2020.

Příjemci podpory:

 • Osoby, které jsou zemědělskými podnikateli ve smyslu § 420, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 2e zákona č. 252/1997 Sb.,o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 85/2004 Sb.
 • Žadatel musí v prvním účetním období, které následuje po období, ve kterém došlo k podání žádosti, dosahovat příjmů ze zemědělské výroby, z činností v oblasti zpracování produkce ze zemědělské výroby, dotací z veřejných zdrojů a dalších plnění stanovených ve Výkladovém listu, alespoň 25 % z celkových příjmů a dále uvedených příjmů dosahovat po dobu platnosti a účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory.

Typy podporovaných projektů:

 • Investice na nákup zejména techniky do zemědělské prvovýroby, a to i včetně příslušenství.

 • Investice na výstavbu, pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku v zemědělských závodech, které souvisejí se zemědělskou prvovýrobou.

 • Investice na nákup plemenných zvířat za účelem zlepšení genetické hodnoty stáda za předpokladu, že jsou splněny dané podmínky.

Forma a výše podpory:

 • Dotace části úroků z úvěru.
 • Žadateli – mladému zemědělci – bude podpora navýšena o 1%. (fyzické osobě, která v roce podání žádosti nedosáhne věku 40 let nebo právnické osobě, kde fyzická osoba která plní funkci statutárního orgánu a zároveň se podílí na základním kapitálu z více než 50% a která nedosáhne v roce podání žádosti věku 40 let). Toto navýšení bude poskytováno nejdéle do konce roku, ve kterém žadatel dovrší věku 40 let.
 • Přiznaná sazba podpory platí po celou dobu platnosti smlouvy o poskytnutí podpory s tím, že úrokové zatížení příjemce podpory plynoucí z úvěru musí činit minimálně 1%. 
 • Celkový objem úvěrových prostředků u jednoho žadatele, na které bude poskytnuta podpora v rámci Programu Zemědělec, nesmí překročit částku 10 mil. Kč za rok. (do výše objemu úvěrových prostředků se nezapočítávají úvěry poskytnuté před rokem 2014).

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí v prvním účetním období, které následuje po období, ve kterém došlo k podání žádosti, dosahovat příjmů ze zemědělské výroby, z činností v oblasti zpracování produkce ze zemědělské výroby dotací z veřejných zdrojů a dalších plnění alespoň 25% celkových příjmů a dále uvedených příjmů dosahovat po dobu platnosti a účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory.
 • Maximální hrubá míra podpory nebude vyšší než 40% způsobilých investic.
 • Podpora poskytovaná Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. se bude vztahovat na úvěry, jejichž doba splatnosti nepřesáhne 7 let.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Vaše dotazy a komentáře

 1. mirek napsal:

  Dobrý den,
  prosím o informaci jaká je výše dotace na ha orné půdy a trvale travnatého porostu. Pozemky se nacházejí na severu u Frýdlantu a jsou pronajaté zemědělci. Děkuji M.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>