Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

PGRLF – Investiční úvěry Zemědělec

shutterstock_131331899.jpg
Share Button

Cílem Programu Zemědělec je vytvořit předpoklady pro rozvoj zemědělských prvovýrobců, kdy Příjemce podpory investuje zejména do strojního zařízení, vybavení, technologických celků, výstavby, pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku či investic na nákup plemenných zvířat, přičemž podporovaná investice musí vést ke zlepšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku, zejména snížením výrobních nákladů nebo zlepšením a dalšímu rozvinutí produkce podniku zemědělského prvovýrobce.

Příjem žádostí:

 • Od 2. 4. 2015 do 30. 9. 2020.
  • 11. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec - příjem žádostí do programu od 20. května 2020.

Příjemci podpory:

 • Osoby, které jsou zemědělskými podnikateli ve smyslu § 420, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 2e zákona č. 252/1997 Sb.,o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 85/2004 Sb.
 • Žadatel musí v prvním účetním období, které následuje po období, ve kterém došlo k podání žádosti, dosahovat příjmů ze zemědělské výroby, z činností v oblasti zpracování produkce ze zemědělské výroby, dotací z veřejných zdrojů a dalších plnění stanovených ve Výkladovém listu, alespoň 25 % z celkových příjmů a dále uvedených příjmů dosahovat po dobu platnosti a účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora v rámci Programu Zemědělec je investiční podporou zaměřenou zejména na realizaci dlouhodobých investičních záměrů s ohledem na restrukturalizaci a zvýšení efektivnosti, modernizaci, snížení výrobních nákladů, zlepšení jakosti a další rozvoj zemědělských subjektů.

Forma a výše podpory:

 • Dotace části úroků z úvěru.
 • Žadatele, kteří žádost v uvedeném období zaregistrovali a bude platit po celou dobu účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory, a to s výjimkou Mladých zemědělců, kterým bude Podpora navýšena o 1 % p. a. – toto navýšení bude poskytováno nejdéle do konce roku, ve kterém Žadatel – Mladý zemědělec – dovrší věku 40 let. Úrokové zatížení Příjemce podpory plynoucí z Úvěru musí činit minimálně 0,5 % p. a. Maximální procentní sazba Podpory je 5 % p. a., přičemž vždy platí, že její výše bude určena s ohledem na ekonomické vyhodnocení přijatých žádostí za stanovené období. Takto stanovená výše sazby Podpory bude v této souvislosti Fondem úměrně upravena.
 • Celkový objem úvěrových prostředků u jednoho Žadatele, na které bude Fondem poskytnuta Podpora v rámci Programu Zemědělec, nesmí překročit částku 10 mil. Kč za období od 1. 10. do 30. 9. následujícího roku (v prvním roce přijímání žádostí za období od zahájení příjmu žádostí do 30. 9.), a to v případě investic uvedených v bodě C.1.1. písm.a). V případě investic uvedených v bodě C. 1. 1. písm.b) nesmí celkový objem úvěrových prostředků u jednoho Žadatele, na které bude Fondem poskytnuta Podpora v rámci Programu Zemědělec, překročit částku 50 mil. Kč za období od 1. 10. do 30. 9. následujícího roku (v prvním roce přijímání žádostí za období od zahájení příjmu žádostí do 30. 9.). V případě investic uvedených v bodě C. 1. 1. písm.c) nesmí celkový objem úvěrových prostředků u jednoho Žadatele, na které bude Fondem poskytnuta Podpora v rámci Programu Zemědělec, překročit částku 5 mil. Kč za období od 1. 10. do 30. 9. následujícího roku (v prvním roce přijímání žádostí za období od zahájení příjmu žádostí do 30. 9.).

Specifika a omezení:

 • Jeden a týž Žadatel může být souběžně zapojen do několika Programů Fondu.
 • Na každou z investic uvedenou v Podnikatelském záměru může být poskytnuta Podpora pouze jednou.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Vaše dotazy a komentáře

 1. Tomas napsal:

  Dobrý den. Zajímala by mě dotace na 1ha lesů a traktor. Dále dotace ohledně stáda ovcí čítající cca 30-50 ks. Děkuji

 2. mirek napsal:

  Dobrý den,
  prosím o informaci jaká je výše dotace na ha orné půdy a trvale travnatého porostu. Pozemky se nacházejí na severu u Frýdlantu a jsou pronajaté zemědělci. Děkuji M.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>