Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Sportoviště v Kraji Vysočina

15122-top_foto1-pamu0
Share Button

Kraj Vysočina vydal novou výzvu k podávání žádostí o dotace pro rok 2015 na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení. Cílem tohoto programu je podpořit výstavbu a údržbu těchto zařízení, a přispět tak ke zlepšení podmínek pro sportovní vyžití obyvatel.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat do 18. 3. 2016.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby působící v oblasti sportu a tělesné výchovy
  • občanská sdružení, resp. spolky
  • ústavy
  • nadace
  • obecně prospěšné společnosti
 • Města a obce
 • Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení bez ohledu na zřizovatele

Typy podporovaných projektů:

 • Podprogram A: drobná údržba sportovních a tělovýchovných zařízení (např. nátěry, drobná stavební údržba apod.).
 • Podprogram B: výstavba, modernizace a rekonstrukce sportovních a tělovýchovných zařízení většího rozsahu, které využívají občané ze širšího regionu.

Forma a výše podpory:

 • Podprogram A: Drobná údržba sportovišť bude podpořen celkovou částkou ve výši 1,000,000 Kč.
  • Jeden projekt z podprogramu A může být podpořen minimální částkou 10,000 Kč a maximální částkou 30,000 Kč.
  • Příjemce dotace se musí podílet na spolufinancování projektu v minimální výši 60 % celkových nákladů projektu.
 • Podprogram B: Výstavba a modernizace sportovišť bude podpořen celkovou částkou ve výši 2,000,000 Kč.
  • Jeden projekt z podprogramu B může být podpořen minimální částkou 30,001 Kč a maximální částkou 100,000 Kč.
  • Příjemce dotace se musí podílet na spolufinancování projektu v minimální výši 70 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Tímto programem není podporována výstavba či údržba dětských hřišť (pískoviště, skluzavky apod.).
 • Podpora z tohoto programu neslouží k pokrytí nákladů spojených s běžnou činností sportovišť a sportovních areálů (náklady na energie, sečení trávy apod.).

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>