Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Sportoviště v Kraji Vysočina

Share Button

Kraj Vysočina vydal novou výzvu k podávání žádostí o dotace na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení. Cílem tohoto programu je podpořit výstavbu a údržbu těchto zařízení, a přispět tak ke zlepšení podmínek pro sportovní vyžití obyvatel.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné podávat od 12. 3. 2018 do 23. 3. 2018.

Příjemci podpory:

  • Spolky, ústavy a nadace působící v oblasti sportu a tělovýchovy (sport a tělovýchova jsou hlavní činnosti).
  • Obce na území Kraje Vysočina.
  • Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení bez ohledu na zřizovatele.

Typy podporovaných projektů:

  • Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování sportovišť především při jejich výstavbě a údržbě. Finanční podpora má přispět ke zlepšení podmínek pro sportovní vyžití nejširší veřejnosti z řad občanů našeho kraje. Výše uvedené aktivity je možné kombinovat s pořízením sportovního vybavení sportovišť. Avšak účelem poskytovaných prostředků není samotné pořízení sportovního vybavení.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 10 000 Kč, maximální výše dotace je 100 000 Kč.
  • Minimální podíl příjemce dotace je 70 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Pro účely tohoto grantového programu nejsou dětská hřiště (pískoviště, skluzavky, houpačky, apod.) chápána jako sportoviště a nemůže být na jejich výstavbu či údržbu poskytnuta podpora.
  • Tento grantový program rovněž neslouží pro financování nákladů spojených s běžným provozem sportovišť a sportovních areálů (náklady na energie, sečení trávy, apod.).

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>