Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Ústecký kraj – Naplňování koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

shutterstock_107814287
Share Button

Cílem výzvy je přispět ke zvyšování kvality života mladých lidí, zejména prostřednictvím rozvoje jejich osobnosti tak, aby dokázali své potřeby přizpůsobovat neustále se měnícímu demokratickému prostředí a využívat svůj tvůrčí a inovativní potenciál v praxi i v aktivní účasti ve společnosti. Výzva je určena pouze pro kraje.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotace lze podávat do 31. 3. 2017.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem může být právnická osoba vzniklá minimálně jeden rok před datem uzávěrky přijímání žádostí.
  • Vhodnými žadateli v rámci výzvy mohou být pouze nestátní neziskové organizace, které mají ve svých stanovách zakotvenou práci s dětmi a mládeží – spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže o to, co se okolo nich děje, a budou děti a mládež podporovat k jejich aktivní účasti na společenském dění.
  • Podpora aktivit podněcujících tvořivost, rozvíjejících manuální zručnost a využívání nových technologií.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše podpory je 30 000 Kč a maximální výše podpory je 100 000 Kč.
  • Maximální výše dotace je 70 % z celkových uznatelných nákladů žádosti.

Specifika a omezení:

  • Dotaci nelze použít na pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku; nákupy pozemků nebo budov; nájemné s následnou koupí; mzdy; úhradu výdajů za pohoštění; dary a ceny (neplatí na drobné odměny pro děti v rámci pořádaných akcí); financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost nestátních neziskových organizací; výrobu, tisk a distribuci časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za úplatu komerčními prodejci, platby fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>