Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci fondů EHP a Norských fondů – Program Spolupráce škol a stipendia (CZO7)

shutterstock_139583804.jpg
Share Button

Dotace na mobilitu studentů, mobilitu pracovníků ve vzdělání a na projekty mobility. Program Spolupráce škol a stipendia je jedním z programů v rámci Norských fondů a fondů EHP. Jeho hlavním cílem je snižování sociálních a ekonomických nerovností v Evropě a posilování bilaterálních vztahů mezi donorskými zeměmi (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a Českou republikou.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány do 12. 10. 2015 do 15:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Projekty mobilit:
  • Instituce v České republice na primární, sekundární a terciární úrovni vzdělávání, které mají zájem navázat projektovou spolupráci s oprávněnými institucemi v Norsku, na Islandu nebo v Lichtenštejnsku.
 • Individuální stáže pro studenty:
  • Studenti na terciární úrovni vzdělávání v České republice, kteří mají zájem uskutečnit mobilitu do Norska, na Island nebo do Lichtenštejnska.
  • Studenti na terciární úrovni vzdělávání v Norsku, na Islandu nebo v Lichtenštejnsku, kteří mají zájem uskutečnit mobilitu do České republiky.
 • Individuální stáže pro pracovníky ve vzdělávání:
  • Pracovníci na primární, sekundární a terciární úrovni vzdělávání v České republice, kteří mají zájem uskutečnit mobilitu do Norska, na Island nebo do Lichtenštejnska.
  • Pracovníci na primární, sekundární a terciární úrovni vzdělávání v Norsku, na Islandu nebo v Lichtenštejnsku, kteří mají zájem uskutečnit mobilitu do České republiky
 • Projekty institucionální spolupráce:
  • Instituce v České republice na primární, sekundární a terciární úrovni vzdělávání, které mají zájem navázat projektovou spolupráci s institucemi v Norsku, na Islandu nebo v Lichtenštejnsku.

Typy podporovaných projektů:

 • Projekty mobilit a stáže.
  • Projekty mobilit.
  • Mobilita studentů.
  • Mobilita pracovníků ve vzdělávání.
 • Projekty institucionální spolupráce.

Formy a výše podpory:

 • Maximální výše grantu na Projekty institucionální spolupráce (Fondy EHP) je 550 000 Kč.
 • Maximální výše grantu na Projekty institucionální spolupráce (Norské fondy) je 1 375 000 Kč.
 • Maximální výše grantu na Mobilitu studentů je 175 000 Kč + cestovné.
 • Maximální výše grantu na Mobilitu pracovníků ve vzdělávání je 175 000 Kč + cestovné.
 • Maximální výše grantu na Projekty mobility je 1 250 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Všichni žadatelé musejí splňovat kritéria způsobilosti uvedená v kapitole 9 Příručky pro žadatele a příjemce s názvem Výběrové řízení.
 • Tato výzva k předkládání návrhů projektů je otevřena pouze pro následující aktivity:
  • Projekty mobilit a stáže (včetně všech dílčích aktivit).
  • Projekty institucionální spolupráce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>