Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Výzva kraje Vysočina – Památkově chráněná území

shutterstock_152064281.jpg
Share Button

Dotace podporuje vytvoření podmínek pro obnovu historicky a památkově cenných konstrukcí a objektů, které nejsou kulturními památkami, ale nacházejí se na chráněných územích (městských a vesnických památkových rezervacích nebo zónách).

Příjem žádostí:

  • Žádosti se přijímají v termínu od 12. 3. 2018 do 16. 3. 2018.

Příjemci dotací:

  • Vlastníci objektů.

Typy podporovaných projektů:

  • Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování obnovy dochovaných historicky a památkově cenných konstrukcí a stavebních prvků objektů (v exteriéru zejména oken, dveří, fasád, střešní krytiny, mříží atd.; v interiéru štukové výzdoby a maleb, dřevěných stropů, kamenných ostění atd.) nebo rehabilitace (tvarové, konstrukční a materiálové) těchto konstrukcí a stavebních prvků dle historicky doložitelného stavu objektů, které nejsou kulturními památkami, ale nacházejí se v městských a vesnických památkových rezervacích nebo městských a vesnických památkových zónách a podstatným způsobem se uplatňují v jejich výrazu (tj. pohledově exponovaná exteriérová místa, veřejně přístupné interiéry objektů).

Formy a výše podpory:

  • Alokovaná částka 1,6 mil. Kč.
  • Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 10 000 Kč.
  • Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na projekt se pohybuje v rozmezí 100 000 Kč.
  • Maximální podíl dotace na celkových uznatelných nákladech činí 50 %.

Specifika a omezení:

  • Náklady musí být prokazatelně vynaloženy během realizace projektu, zaneseny v účetnictví žadatele a musí být doloženy účetními doklady.

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>