Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Výzva MAS Sdružení SPLAV v rámci PRV

greylag-goose-63088__340
Share Button

Dotace na rozvoj venkova zaměřený na podporu zemědělského podnikání, zemědělských produktů, drobného podnikání a cestovního ruchu, spolupráce podnikatelů a návštěvnickou infrastrukturu v lesích.

Příjem žádostí:

 • Žádost o dotaci podá žadatel v termínu: od 15. 02. 2019 do 08. 03. 2019.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel.
 • 2 Zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv, jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.
 • 3 Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.
 • 4 Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 5 Uskupení minimálně dvou subjektů - Zemědělský podnikatel, Obec nebo dobrovolný svazek obcí, Výrobce potravin, Nevládní neziskové organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • 1 Zemědělské podniky.
 • 2 Zemědělské produkty.
 • 3 Infrastruktura v lesích.
 • 4 Nezemědělské podnikání.
 • 5 Krátké řetězce.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 2 878 422 Kč.
 • 2 Celková alokace činí 1 593 750 Kč.
 • 3 Celková alokace činí    550 000 Kč.
 • 4 Celková alokace činí 1 518 175 Kč.
 • 5 Celková alokace činí    250 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • 3 Projekt může být realizován pouze tam, kde jsou les a infrastruktura zdarma přístupné veřejnosti k rekreačním účelům (ve smyslu § 19 a § 20 lesního zákona).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>