Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost plus — 03–23– 096 ALMA — mezinárodní mobilita znevýhodněné mládeže

Cílem výzvy je aktivizovat cílovou skupinu znevýhodněné mládeže a zvýšit její schopnosti a potenciál pro vstup na trh práce nebo do dalšího vzdělávání prostřednictvím nástroje mezinárodní mobility v rámci iniciativy ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 3. 2023, 12:00 hodin do 3. 5. 2023, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Vzdělávací instituce.
 • Nestátní neziskové organizace (NNO).
 • Kraje, obce, a příspěvkové organizace zřízené kraji a obcemi.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem výzvy je aktivizovat cílovou skupinu znevýhodněné mládeže a zvýšit její schopnosti a potenciál pro vstup na trh práce nebo do dalšího vzdělávání prostřednictvím nástroje mezinárodní mobility v rámci iniciativy ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve).
 • Projekt bude realizován prostřednictvím 3 aktivit:
  • Přípravná fáze;
  • Zahraniční stáž;
  • Následná fáze.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 000 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 7 500 000 CZK.
 • Spoluúčast žadatele: 0 — 23,265 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Místo realizace: celá ČR a EU.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 31. 10. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru