Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

0P VVV – Výzva č. 02 – 18 – 066 Šablony pro SŠ a VOŠ II – VRR

shutterstock_154220933.jpg
Share Button

Cílem výzvy je podpořit střední školy, vyšší odborné školy a školská výchovná a ubytovací zařízení (domovy mládeže a internáty) formou projektů zjednodušeného vykazování.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. 12. 2018 do 29. 11. 2019.

Příjemci podpory:

 • Žadatelé se sídlem na území hl. m. Prahy:
  • Střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jednoho žáka/studenta a které vytvářejí vlastní plány aktivit nebo školní akční plány.
  • Školská výchovná a ubytovací zařízení – domovy mládeže a internáty (tj. právnická osoba vykonávající činnost školského zařízení, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jednoho žáka/studenta.  

Typy podporovaných aktivit:

 • Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání.
 • Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
 • Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše výdajů: 100 000 Kč.
 • Maximální částka na žadatele nesmí překročit částku 5 000 000 Kč.
 • Maximální výše finanční podpory na jeden projekt se stanoví dle tohoto vzorce:
  • Pro SŠ a VOŠ:
 • varianta a) se schvalovací doložkou Plánu aktivit vydanou po 1. lednu 2019: 200 000 Kč na subjekt + (počet žáků/studentů školy v denním studiu x 2 000 Kč a/nebo počet žáků/studentů školy v ostatních formách studia x 500 Kč).
 • varianta b) se schvalovací doložkou Školního akčního plánu vydanou po 1. lednu 2019: 300 000 Kč na školu + (počet žáků/studentů školy v denním studiu x 3 000 Kč a/nebo počet žáků/studentů školy v ostatních formách studia x 750 Kč).
  • Pro školská výchovná a ubytovací zařízení – domovy mládeže, internáty:
 • 100 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 1 800 Kč).
 • Spolufinancování projektu ze strany žadatele není vyžadováno, projekt je ze 100 % hrazen z prostředků EU a SR.

Specifika a omezení:

 • V případě právnické osoby vykonávající činnost více druhů škol, nebo školy a školského zařízení, nebo více druhů školských zařízení je maximální výše výdajů stanovena pro každý druh školy/školského zařízení. Každý druh školy či školského zařízení se započítává pouze jednou.
 • Pro žadatele/příjemce z více rozvinutého regionu (hl. město Praha) je místem dopadu realizace celá ČR, tedy méně i více rozvinutý region.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>