Přeskočit na obsah

1. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA

Dotace na ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití mohou získat výzkumné organizace, které splňují podmínky výzkumné organizace podle §2 odst.2 d) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků. Celková alokace finančních prostředků v rámci této veřejné souteže je 15 mil. Kč.

Příjem žádostí:

  • Od 30.1.2014 do 19.3.2014.

Příjemci podpory:

  • Výzkumné organizace, které splňují podmínky výzkumné organizace podle §2 odst.2 d) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků.

Typy podporovaných projektů:

  • Provádění aktivit proof-of-concept řešených v dílčím projektu.
  • Komercializace výsledků dílčích projektů.
  • Ověřování aplikačního potenciálu dosažených výsledků výzkumu a vývoje.
  • Podporovat využití výsledků vědy a výzkumu, které mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových nebo zdokonalených produktech, výrobních postupech nebo službách s vysokou přidanou hodnotou a s vysokou pravděpodobností posílení konkurenceschopnosti.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace finančních prostředků v rámci této veřejné soutěže je 15 mil. Kč.
  • Maximálně 21 mil. Kč na 1 projekt na celou dobu řešení (nikoli v rámci této veřejné soutěže).
  • Podpora až 100% celkových uznatelných nákladů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru