Přeskočit na obsah

1. výzva MAS Českomoravské pomezí – IROP – Zkvalitnění podmínek pro hasičské zásahové jednotky

Dotace na  zkvalitnění podmínek pro hasičské zásahové jednotky a to formou pořízení specializované techniky a věcných prostředků.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 07. 2018.

Příjemci podpory:

 • Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) — jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně).

Typy podporovaných aktivit:

 • Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro: 
  • odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz.
  • výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi.
  • výkon činností spojených s extrémním suchem.
  • výkon činností v souvislosti s únikem nebezpečných látek.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 400 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2019.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru