Přeskočit na obsah

1. výzva MAS Jihozápad – IROP – Podpora hasičů JPO III

Dotace na stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 16. 11. 2018, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně — jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie III. podle přílohy zákona o požární ochraně v ORP Beroun a Černošice. Hasičské záchranné sbory krajů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Stavební úpravy.
 • Úprava vnějších prostor.
 • Pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.
 • Realizovány budou stavební úpravy stávajícího objektu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 105 260 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 6. 2020.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru