Přeskočit na obsah

1. výzva MAS Podještědí-IROP- Infrastruktura pro vzdělávání

Dotace může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání a na řešení rekonstrukcí a stavebních  úprav stávající infrastruktury včetně zabezpečení bezbariérových zón.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 10. 5. do 10. 8. 2018.

Příjemci podpory:

 • Společné pro všechny aktivity: 
  • kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.
 • Infrastruktura pro předškolní vzdělávání: 
  • zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti.
 • Infrastruktura základních škol: 
  • školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.
 • Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání: 
  • školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Typy podporovaných projektů:

 • Stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.
 • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.).
 • Nákup pozemků a staveb (nemovitostí).
 • Pořízení vybavení budov a učeben.
 • Pořízení kompenzačních pomůcek.
 • Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.
 • Přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj 95 %.

Specifika a omezení:

 • V době realizace, tj. od data vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální verzí výše uvedených Pravidel.
 • Křížové financování není možné.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru