Přeskočit na obsah

1. Výzva na individuální projekty z Fondů EHP 2009 – 2014

Dotace na individuální projekty v programové oblasti č. 16 Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví budou moci čerpat právní subjekty, které jsou vlastníkem či správcem kulturního dědictví, které je evidováno v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (Národního památkového ústavu) nebo Centrální evidenci sbírek nebo Fondech knihoven evidovaných v evidenci Ministerstva kultury ČR. Podporované budou projekty zaměřené na obnovu nemovitého kulturního dědictví, dále projekty zabývající se movitým kulturním dědictvím, a také obnova Židovského kulturního dědictví. Alokovaná částka pro otevřenou 1. výzvu má být 393 mil. Kč.

Příjem žádostí:

 • Do 20.6.2014.

Příjemci podpory:

 • Žadatel, který má právní subjektivitu a je vlastníkem/správcem kulturního dědictví, které je evidováno v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (Národního památkového ústavu) nebo Centrální evidenci sbírek nebo Fondech knihoven evidovaných v evidenci Ministerstva kultury ČR.
 • Instituce zřizované státem.
 • Územní samosprávné celky.
 • Obce.
 • Vzdělávací/výzkumná instituce spravující kulturní dědictví.
 • Nevládní organizace.
 • Náboženské organizace/církevní právnické osoby
 • Právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • Nemovité kulturní dědictví — obnovené/opravené kulturní památky, národní kulturní památky a památky UNESCO.
 • Movité kulturní dědictví — restaurované, v bezpečném prostředí uložené nebo vystavené movité kulturní památky, sbírky muzejní povahy, včetně písemného kulturního dědictví.
 • Obnova Židovského kulturního dědictví — obnovené/opravené židovské kulturní památky, národní kulturní památky a památky UNESCO a judaika, která sloužila židovskému kultu nebo umělecké projevy tvůrců z období holocaustu.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka je 393 mil. Kč, minimální výše grantu je 4,2 mil. Kč a maximální 29,7 mil. Kč.
 • Nemovité kulturní dědictví  max. 334 486 995 Kč.
 • Movité kulturní dědictví  min. 39 360 000 Kč.
 • Obnova Židovského kulturního dědictví min. 19 680 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • V rámci nemovitého kulturního dědictví se podpora týká nejen o stavebních objektů a jejich souborů, ale i o krajinářské a zahradní kompozice jako součást kulturní krajiny. V rámci movitého kulturního dědictví se podpora týká i movité věci a souborů věcí, které jsou předmětem Řízení o zápisu do seznamu kulturních památek (movité části památkového fondu). V rámci obnovy židovského kulturního dědictví se podpora týká movitých i nemovitých židovských kulturních památek, které jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.
 • Místem realizace je celá Česká republika.
 • Konečné datum oprávněnosti výdajů je 30. duben 2016.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7712”]

6 komentářů na “1. Výzva na individuální projekty z Fondů EHP 2009 – 2014”

 1. Dobrý den, vlastníme jako právnická osoba dům na náměstí ve Frýdlantě v Čechách. Jde o kulturní památku zapsanou v rejstříku kulturních památek č. 33310/5–4231 . Postupně se snažíme dům opravovat. V minulém roce jsme celkově zrekonstruovali střechu ( i za pomoci dotací z Ministertsva kultury, Města Frýdlant a Libereckého kraje ) a zařizujeme momentálně stavební povolení na rekonstrukci interiéru, které by dle projektu pro stavební povolení mělo stát téměř 10 mil.Kč. Po rekonstrukci zamýšlíme objekt používat jako sídlo agentury regionálního rozvoje s galerií pro prezentaci a propagaci aktivit agentury. Myslíte si, že máme šanci získat dotaci na zamýšlený projekt ?
  Děkuji za odpověď a přeji hezký den
  Silvia Raslová
  ekonom

  1. Dobrý den, paní Raslová,

   myslím si, že bychom mohli najít vhodný dotační titul. Jedna z možností je využít Norských fondů a fondů EHP, Integrovaný regionální operační program, případně se nabízejí i další tituly z Ministerstva kultury či z kraje. Tituly se mohou nakombinovat. Vždy však záleží na konkrétním znění výzvy.
   V současné době nejsou vyhlášeny žádné atraktivnější tituly, které by Váš záměr podpořily. Nabízejí se podpory, ale ty jsou menšího rozsahu, okolo 100.000,-.
   Ve Vašem případě bych doporučila počkat na výzvy Norských fondů a EHP, Integrovaného regionálního operačního programu či MK ČR.

   V případě dalších dotazů se můžete kdykoliv na mě obrátit. Zda zvažujete s námi navázat nějakou spolupráci, budu ráda, když mi na mail zašlete více informací.

   S pozdravem, KČ

 2. Dobrý den, je možné čerpat finanční pomoc na obnovu kulturní památky — zámek v Dolní Rožínce, který je v současné době využíván pro ZŠ a MŠ. V dávné minulosti byla na zámecké budově necitlivě vyměněna všechna okna, nyní jsou v havarijním stavu a je nutné všechna vyměnit za dřevěná kastlová. Památkový ústav si klade nelehké podmínky, které výměnu významně finančně navýší. Jednalo by se téměř o 4 000 000 Kč. Pokud by bylo možné čerpat dotaci, napište mi prosím výši dotace. Děkuji za zaslání odpovědi na mail.

  1. Dobrý den, paní Tatíčková,

   probíhající výzva fondů EHP není moc určena pro Vás. Je pravda, že je určena na obnovu kulturních památek ČR, avšak spíše je zaměřena na veřejně přístupné objekty typu zámky, hrady, muzea, galerie aj. Vy jako budova ZŠ a MŠ byste mohli o podpoře uvažovat v případě, že by se v budově nacházely nějaké prostory foyer nebo reprezentační místnosti určené veřejnosti např. k výstavám, kongresům aj.
   Výše dotace je 60 — 90 %, záleží na žadateli. Škola je příspěvkovou organizací, výše podpory by měla být max. 80 %.

   V případě dalších dotazů se můžete na mě obrátit. (katerina.cockova@cyrrusadvisory.cz)

   S pozdravem, KČ

 3. Obec Tvrdkov má nar.kulturní památku kamenný kříž z roku 1872,je možno čerpat na opravu památky,příjezdové komunikace a mobiliář. odhadovaná cena je 300 000kč.

  s pozdravem starosta obce Tvrdkov
  Jan Žédek

  1. Dobrý den,

   na obnovu kulturních památek se nabízí několik programů. Ve Vašem případě, jelikož se nejedná o velkou sumu, bych pouvažovala o krajských dotací.
   Aktuálně jsou k dispozici tyto tituly:
   Podpora obnovy kulturních památek
   Během roku se budou otevírat další výzvy přes MK ČR, krajské dotace anebo přes Odbor památkové péče. 

   V případě dalších dotazů se můžete na mě obrátit. (katerina.cockova@cyrrusadvisory.cz)
   S pozdravem, KČ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru