Přeskočit na obsah

MV ČR — 1. výzva OP FVB — Provozní podpora — Rozvoj zahraniční spolupráce prostřednictvím styčných důstojníků

Cílem podporovaného opaření je zajištění výměny informací a mezinárodní policejní spolupráce prostřednictvím funkční sítě styčných důstojníků.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 23. 1. 2023 od 8:00. do 27. 2. 2023 v 16:00.

Příjemci podpory:

 • Organizační složka státu, o které to stanoví § 3 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a o jejím vstupování v právních vztazích, anebo zvláštní právní předpis, organizační složka státu, o které to stanoví § 7 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů.
 • Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium a jemu podřízené útvary (IČ 00007064) dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů a jemu podřízené útvary.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je vyhlášena na zajištění tzv. provozní podpory ve smyslu čl. 16 Nařízení FVB. Při využívání provozní podpory musí příjemce dodržovat příslušná ustanovení acquis Unie v oblasti bezpečnosti.
 • Cílem podporovaného opaření je zajištění výměny informací a mezinárodní policejní spolupráce prostřednictvím funkční sítě styčných důstojníků.
 • Podpora bude směřovat na styčné důstojníky, kteří jsou zaměstnanci PČR (příslušníky bezpečnostní sborů dle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů) a vykonávají svou činnost při zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.
 • V rámci podpory bude hrazena mzda a zvýšené životní náklady již vyslaných styčných důstojníků a případně i dalších vyslaných důstojníků v průběhu realizace projektu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 165 000 000 Kč.
 • Míra podpory činí 100 %.

Specifika a omezení:

 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 48 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2026

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru