Přeskočit na obsah

2. výzva Programu CZ 06 na financování projektů z Fondů EHP

Dotace mohou získat právnické a fyzické osoby zajišťující kulturní služby, činnosti a statky v oblastech profesionálního divadla, výtvarného, hudebního a filmového umění, které mají právní subjektivitu delší než 3 roky. Dotace jsou určeny na realizaci kvalitních projektů (různorodé umělecké projevy, aktivity a díla), které budou naplňovat a tvůrčím způsobem rozvíjet cíle kulturních politik v profesionálních uměleckých oblastech, které osloví širokou veřejnost a dojde ke zvýšení povědomí o kulturní rozmanitosti a mezikulturnímu dialogu. Celková alokace finančních prostředků pro tuto výzvu činí 26 245 996 Kč.

Příjem žádostí:

 • Od 23. 10. 2014 do 9. 1. 2015 do 19:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby zajišťující kulturní služby, činnosti a statky v oblastech profesionálního divadla, výtvarného, hudebního a filmového umění, které mají právní subjektivitu delší než 3 roky. Může se jednat o příspěvkové organizace zřízené MK, kulturní a umělecké organizace zřízované a financované samosprávou, nestátní kulturní a umělecké subjekty, neziskové kulturní organizace a společnosti včetně fyzických osob.

Typy podporovaných projektů:

 • Festivaly a přehlídky nadregionálního/celostátního/mezinárodního významu.
 • Nový interdisciplinární nebo alternativní projekt.
 • Nový inscenační projekt a jeho provozování.
 • Výstavní projekty, podpora celoroční výstavní činnosti.
 • Hudební festival.
 • Koncertní akce.
 • Filmový festival, přehlídka.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše podpory na jeden projekt je 265 000 Kč a maximální výše 4 240 000 Kč.
 • Výše podpory na každý projekt bude stanovena jako minimální částka nezbytná pro realizaci navrhovaného projektu, a to maximálně do 90% celkových výdajů.

Specifika a omezení:

 • Žadatelé budou podporování v tom, aby k projektu přizvali partnera/partnery z donorských států (Norsko, Island a Lichtenštejnsko).
 • Doba implementace projektu nesmí být kratší než 3 měsíce.
 • Konečné datum oprávněnosti výdajů je 30. dubna 2016.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7712”]

8 komentářů na “2. výzva Programu CZ 06 na financování projektů z Fondů EHP”

 1. Dobrý den,

  ráda bych se zeptala, zda je například u projektu jako je výstava v Praze, nezbytné mít norského partnera. V případě, že ano, jakým způsobem je nutné vzájemnou spolupráci doložit?

  Děkuji za odpověď

  Adéla Mrázová

  1. Dobrý den, paní Mrázová,

   ve všech oblastech jsou zahrnuty aktivity zaměřené na navázání partnerské spolupráce se subjekty z donorských států. Avšak ve znění výzvy týkajícího se výstavního projektu či výstavní činnost není nutností mít partnera z donorských států.
   Pro jistotu bych si tu skutečnost ještě ověřila na fondu či na MK ČR. Některé věci nejsou přímo z textu výzvy patrné.

   S pozdravem, KČ

 2. Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat, kde a jak můžu svůj projekt do dotačního řízení přihlásit? Jaké jsou náležitosti přihlášky apod. 

  Děkuji

  1. Dobrý den, paní Samková,

   žádost se posílá elektronicky prostřednictvím systému IS CEDR a poté v tištěné verzi na MK ČR. Informace o způsobu podání žádosti + jaké náležitosti by měla mít, naleznete ve znění výzvy. Více info ZDE.

   V případě dalších dotazů se můžete na mě obrátit.

   S pozdravem,

 3. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda existuje nebo by bylo nějak možné obdržet seznam kulturních organizací, subjektů, které obdržely dotace z EU? (nejspíše by to bylo z programu Media nebo Kultura) Moc děkuji.

  1. Dobrý den, paní Mlejnková,

   některé programy zveřejňují seznam úspěšně zrealizovaných projektů a žadatelů, avšak u programu Media a Kultura jsem takový seznam nedohledala. Zkuste se obrátit na Ministerstvo kultury ČR, které má tyto programy v gesci.

   S pozdravem, KČ

 4. Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat ohledně délky trvání projektu — 3 měsíce — máme festival, který odpovídá podmínkám, jen samotný průběh festivalu je po dobu 3 týdnů, nicméně se k němu koná ještě doprovodný propram na jeho propagaci před jeho zahájením, minimálně 0,5 rku — dalo by se to do toho počítat nebo se to nevyhovuje podmínkám grantu? 

  Děkuji za odpověď,

  Marie Vacíková

  1. Dobrý den, paní Vacíková,

   myslím si, že v délce trvání projektu žádný problém nebude. Do délky se zahrne i doprovodný program, doba na propagaci, oslovení atd. Je jen zapotřebí u festivalu mít nějakého norského partnera.

   S pozdravem, KČ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru