Přeskočit na obsah

10. výzva OP FVB — implementace směrnice o posílení odolnosti kritických subjektů

Výzva je vyhlášena za účelem zajištění implementace požadavků směrnice CER2 do národní legislativy, resp. vytvoření podmínek pro realizaci opatření, které směrnice CER ukládá členským státům Evropské unie. Hlavním cílem je vybudování centrálního informačního systému pro hlášení o incidentech, které významně narušují nebo mohou významně narušit provoz kritických subjektů.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 4. 2024 od 16:00 do 21. 6. 2024 v 16:00.

Příjemci podpory:

  • Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (IČ 00007064) dle zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o hasičském záchranném sboru).

Typy podporovaných aktivit:

  • Vybudování centrálního informačního systému, který bude určen k zajištění informační povinnosti mezi subjekty kritické infrastruktury a věcně příslušnými ministerstvy, jinými ústředními správními úřady, Českou národní bankou a MV-GŘ HZS ČR, včetně potřebného zaškolení, a k předávání relevantních informací Evropské komisi ze strany MV-GŘ HZS ČR;
  • vybavení pracovišť MV-GŘ HZS ČR zajišťující informování o incidentech, které významně naruší nebo mohou narušit provoz subjektů kritické infrastruktury.

Forma a výše podpory:

  • Maximální možná podpora z OP FVB 5 400 000 Kč.
  • Minimální možná výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 000 000 Kč.
  • Maximální možná výše celkových způsobilých výdajů projektu 6 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 24 měsíců.
  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru