Přeskočit na obsah

11. výzva — Brněnské metropolitní oblasti — SC 4.1(ITI) — Rozšíření odborných učeben ZŠ v BMO

Dotace na vybudování, modernizaci a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení.

Příjem žádostí:

 • Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do PS ŘV BMO: 13. 4. 2023, 10:00 hod.
 • Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do PS ŘV BMO: 28. 4. 2023, 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Školské právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských
  zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti).

Typy podporovaných aktivit:

 • Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení (povinná aktivita);
 • vnitřní konektivita škol;
 • školní družiny a školní kluby;
 • doprovodná část projektu: budování a modernizace zázemí o pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny);
 • pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety);
 • vnitřního i venkovního pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), sloužící po vyučování jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit.
 • zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 5 000 000 Kč .
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 70 000 000 Kč.
 • Alokace výzvy:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 369 355 948,12 Kč.
  • Státní rozpočet — max. 158 295 406,33 Kč.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 10. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru