Přeskočit na obsah

112. výzva IROP — Základní školy II. — SC 4.1 (PR)

Dotace na podporu zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 24. 11. 2022, 14:00 do 2. 1. 2023, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Školské právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, ostatní právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti).

Typy podporovaných aktivit:

 • Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu.
 • Operační program Jan Amos Komenský:
  • inovace ve výuce a modernizace vyučovacích metod a forem,
  • rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení,
  • podpora komplexního profesního rozvoje pedagogických a nepedagogických pracovníků a podpora pedagogického leadershipu,
  • podpora aktivit vedoucích ke snížení nerovnosti v kvalitě vzdělávání mezi jednotlivými školami i uvnitř škol,
  • podpora propojování zájmového a neformálního vzdělávání,
  • identifikace a rozvíjení talentu žáků,
  • podpora nástrojů sloužících k prevenci vzniku a podpora eliminace segregovaných škol.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 50 000 000 Kč.
 • Míra podpory:
  • EFRR: 60 %.
  • Státní rozpočet: 20 %.
  • Příjemce: 20 %.
  • Uvedená míra spolufinancování platí pro všechny typy příjemců, vyjma OSS a PO OSS, kde je míra kofinancování 70 % EFRR a 30 % SR.

Specifika a omezení:

 • Přípustné místo realizace: Obec na území Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje.
 • Nejzazší datum ukončení realizace projektu 31. 10. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru