Přeskočit na obsah

113. výzva IROP — Technická pomoc — SC 7.1 (MRR, PR, celá ČR)

Dotace na zajištění kvalitního řízení a implementaci programu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 21. 9. 2023, 14:00, 14:00 do 30. 6. 2029, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Řídicí orgán IROP.
 • Centrum pro regionální rozvoj České republiky.
 • Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora administrativních kapacit.
 • Publicita a propagace.
 • Podpora žadatelům a příjemcům.
 • Řízení, implementace a monitorování programu.
 • Účelem projektu ŘO IROP je zajištění řízení a implementace programu IROP 2021–2027 dle čl. 72 — 75 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021.
 • Účelem projektu Centra je zajištění administrace programu IROP 2021–2027 a zajištění činností dle Veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů ŘO zprostředkujícím subjektem v rámci implementace IROP 2021–2027.
 • Účelem projektu AOPK je zajištění činností dle čl. I Dohody mezi MMR a MŽP o náplni činnosti věcného garanta při přípravě a realizaci SC 2.2 IROP pro období 2021–2027 a o další spolupráci ŘO IROP a OPŽP v programovém období 2021–2027.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy: 3 069 430 889,61 Kč.
 • EFRR: 2 090 896 322,00 Kč.
 • Státní rozpočet: 978 534 567,61 Kč.
 • Mzdové výdaje se budou odvíjet od ročního limitu stanoveného Ministerstvem financí ČR.

Specifika a omezení:

 • Místo realizace projektů: Území ČR.
 • Nejzazší datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru