Přeskočit na obsah

114. výzva IROP — Kultura — knihovny — SC 5.1 (CLLD)

Dotace na rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 19. 7. 2023 do 31. 12. 2027, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je zaměřena na následující aktivitu specifického cíle 5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech a její dílčí aktivity:
  • Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven:
   • rekonstrukce knihoven, včetně nové výstavby;
   • návštěvnické a technické zázemí;
   • zařízení pro digitalizaci a aplikační software;
   • technické vybavení knihoven.
 • Dílčí aktivity (podaktivity) mohou být v projektu libovolně kombinovány.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 300 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt není stanovena.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 127 864 619 Kč (MRR), 71 351 365 Kč (PR).
  • Státní rozpočet – 0 Kč (MMR), max. 13 378 380,94 Kč (PR).

Specifika a omezení:

 • Přípustné místo realizace:
  • MRR – Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Pardubický kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj.
  • PR – Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru