Přeskočit na obsah

115. výzva IROP — Sociální bydlení II. KPSV+ SC 4.2 (MRR)

Dotace na podporu socioekonomického začlenění marginalizovaných komunit, domácností s nízkými příjmy a znevýhodněných skupin včetně osob se zvláštními potřebami, pomocí integrovaných opatření, včetně bydlení a sociálních služeb, a její dílčí aktivity.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. 2. 2024, 14:00 do 21. 2. 2025, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Obce, kraje, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi,  organizace zřizované krajem, PO OSS, církve, církevní organizace, NNO, které min. 5 let bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě poskytovaly sociální bydlení či úspěšně realizovaly projekt sociálního bydlení v Operačním programu Zaměstnanost.

Typy podporovaných aktivit:

 • Sociální bydlení:
  • pořízení a adaptace bytů, bytových domů2 a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení, včetně zajištění přístupnosti osobám s postižením. Pořízením se myslí:
   • nákup objektů, domů, bytů a pozemků,
   • nákup a dostavba nedokončených staveb,
   • výstavba nových sociálních bytů včetně odpovídající části společných prostor a případně též včetně odpovídající části dalších souvisejících drobných staveb, které jsou nezbytné k zajištění provozu a správy domu (čistička odpadních vod, septik, trafostanice, domovní nebo externí kotelna, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny),
   • rekonstrukce a úpravy objektu, domu nebo bytu,
   • nákup nezbytného základního vybavení bytové jednotky včetně nábytku,
   • rekonstrukce a úpravy společných prostor objektu nebo bytového domu a odpovídajících částí dalších souvisejících drobných staveb, které jsou nezbytné k zajištění provozu a správy domu (čistička odpadních vod, septik, trafostanice, domovní nebo externí kotelna, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny) — společné části bytového domu jsou definovány nařízením vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, ve znění pozdějších předpisů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 90 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Přípustné místo realizace: Obec/obce na území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského, Zlínského kraje.
 • Nejzazší datum ukončení realizace projektu 31. 12. 2028.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru