Přeskočit na obsah

12. otevřené grantové kolo programu “Litoměřice — live city jsi ty”

Dotaci na podporu mladých lidí mohou získat osoby studující či žijící v Litoměřicích ve věku 15 — 25 let. Celková alokace finančních prostředků na projekty je 100 000 Kč.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat do 14. března 2016.

Příjemci podpory:

  • Mladí lidé ve věku 15 — 25 let studující či žijící v Litoměřicích. Pokud je žadateli o dotaci méně jak 18 let, musí mít dospělého garanta projektu, který bude oprávněný k podpisu smlouvy a bude zodpovídat za realizaci projekt.

Typy podporovaných projektů:

  • Projekty tématicky zaměřené na tyto oblasti: ochrana životního prostředí, zlepšení podmínek provozu na silnicích, kultura, sportovní aktivity, vzdělávání a pomoc sociálně slabým.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše nadačního příspěvku je 5 000 Kč na projekt. Jeden žadatel může přihlásit více projektů.
  • Celková alokace finančních prostředků je 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Výzva je vyhlášená pro projekty realizované v období od 15. května 2016 do 14. května 2017.
  • Aktivity budou realizovány na území města Litoměřice
  • Žádost nesmí být ideologicky nebo extremisticky zaměřená.
  • Od letošního roku je možné žádost o nadační příspěvek podat pouze elektronickou formou.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 [mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru