Přeskočit na obsah

12. výzva MAS Královédvorsko — IROP — Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání III

Dotace na podporu zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 7. 2019, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Organizace zřízené nebo založené Královéhradeckým krajem, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, NNO, církve, církevní organizace, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura základních škol:
 • Rekonstrukce, pořízení vybavení, modernizace, zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a všeobecně zkvalitnění systému základního škol v regionu.
 • Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích: 
  • v oblastech komunikace v cizích jazycích,
  • v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,
  • ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 100 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 3 210 185,28 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 09. 2021.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru