Přeskočit na obsah

13. kolo výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce

Fond Partnerství vydal v rámci Programu švýcarsko — české spolupráce výzvu, v rámci které lze získat grant na projekty, které musí přispívat k řešení specifických problémů v České republice v souladu s cíli definovanými v Rámcové dohodě, posilovat kapacity oprávněných žadatelů výměnou a přenosem zkušeností a dobré praxe mezi partnerskými subjekty a přispívat svými aktivitami k posilování bilaterálních partnerství. Zprostředkovatelem fondu Partnerství je Ministerstvo financí ČR. Oprávněnými žadateli o příspěvek jsou instituce veřejné správy na všech úrovních, univerzity a školy, nevládní neziskové organizace a další subjekty působící ve veřejném zájmu, profesní komory a svazy, obchodní asociace. Na projekt lze získat grant v maximální výši 4,3 milionu Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat nejpozději do 31. 3. 2015.

Příjemci podpory:

 • Instituce veřejné správy na všech úrovních (státní správa, regionální a místní samospráva).
 • Univerzity a školy.
 • Nevládní neziskové organizace (NNO, včetně církevních organizací).
 • Další subjekty působící ve veřejném zájmu.
 • Profesní komory a svazy, obchodní asociace (např. obchodní komory, průmyslové asociace, asociace podnikatelů, asociace malých středních podniků, družstevní svazy, sociální partneři – tj. národně uznávané odborové svazy a svazy zaměstnavatelů).

Typy podporovaných projektů:

 • Asistence švýcarských expertů při přenosu a výměně zkušeností mezi partnerskými subjekty v ČR.
 • Semináře v ČR — pořádané a realizované ve spolupráci se švýcarskou partnerskou institucí.
 • Semináře ve Švýcarsku – řádně zdůvodněná účast českých zástupců na seminářích a workshopech ve Švýcarsku organizovaných švýcarskou partnerskou institucí (téma musí odpovídat oboru činnosti žadatele a musí mít jasný přínos pro jeho činnost).
 • Studijní cesty — řádně zdůvodněný pobyt českých zástupců ve Švýcarsku, který je organizován švýcarskou partnerskou institucí (téma musí odpovídat oboru činnosti žadatele a musí mít jasný přínos pro jeho činnost).
 • Doplňující aktivity — nezbytné k dosažení stanovených výsledků aktivit sub-projektu a celkového cíle (vybavení, materiál, případně s tímto spojené drobné stavební práce) budou řádně zdůvodněny a doloženy.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše grantu na jeden projekt činí 170 000 Kč.
 • Maximální výše grantu na jeden projekt činí 4 300 000 Kč.
 • Výše grantu může dosáhnout maximálně 60 % celkových oprávněných nákladů — pokud není spolufinancování zajištěno z veřejných zdrojů, výše spolufinancování je minimálně 40 %.
 • Výše grantu může dosáhnout maximálně 85 % celkových oprávněných nákladů — pokud je spolufinancování zajištěno z veřejných zdrojů (státního, regionálních nebo místních rozpočtů), je výše spolufinancování minimálně 15 %.
 • Výše grantu může dosáhnout maximálně 90 % celkových oprávněných nákladů – v případě, že je sub-projekt předkládán nestátní neziskovou organizací (včetně církevních organizací a sociálních partnerů — (národně uznávané odborové svazy a svazy zaměstnavatelů), výše spolufinancování je minimálně 10 %.

Specifika a omezení:

 • Výše grantu pro každou žádost bude posuzována individuálně.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru