Přeskočit na obsah

13. výzva IROP — Integrovaný záchranný systém — ZZS krajů — SC 2.1 (PR)

Dotace na pořízení materiálně-technického vybavení a vytvoření hmotných podmínek pro ZS IZS. Na výstavbu a modernizaci výcvikových a vzdělávacích středisek a pořízení technického a technologického vybavení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 31. 8. 2022, 14:00 do 30. 6. 2025, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby zřízené krajem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim, s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům.
  • A. Pořízení materiálně-technického vybavení a vytvoření hmotných podmínek pro ZS IZS.
  • B. Výstavba a modernizace výcvikových a vzdělávacích středisek a pořízení technického a technologického vybavení.
  • C. Modernizace jednotného systému varování a vyrozumění.
  • D. Výstavba, modernizace a rozvoj strategicky významných ICT systémů ZS IZS.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 1 mil. Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: není stanoveno.

Specifika a omezení:

 • Přípustné místo realizace: Obec/obce na území Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravský kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru