Přeskočit na obsah

14. výzva-IPRÚ-Liberec-Jablonec nad Nisou-OPZ – Přístup k zaměstnání

Dotace povede ke zvýšení zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce zlepšováním jejich uplatnitelnosti, informovanosti a aktivizací zaměstnavatele.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: 30. 9. 2018.

Příjemci podpory:

 • Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli organizace s prokazatelnou dobou existence minimálně 1 rok předcházející datu předložení žádosti a zároveň dlouhodobou a systematickou prací s cílovou skupinou, na kterou je předkládaný projekt zaměřen: 
  • Obce a jimi zřizované organizace, vzdělávací a poradenské instituce, nestátní neziskové organizace, spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • Poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání.
 • Bilanční a pracovní diagnostika.
 • Motivační aktivity.
 • Rekvalifikace.
 • Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce.
 • Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností.
 • Zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a podpora vytváření nových pracovních míst.
 • Podpora flexibilních forem zaměstnání.
 • Doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce.
 • Realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 5 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 25 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj 85 %.
  • Státní rozpočet 0 —  15 % dle charakteru žadatele.

Specifika a omezení:

 • Vymezené území dle Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou.
 • Křížové financování není možné.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7705”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru